• Той не е тук, защото възкръсна!
    Исус не остана в гроба, за да може да живее в твоето сърце.С вяра в Бог #вълнуващживот

ДОБРЕ ДОШЛИ В WWW.CCSOFIA.ORG

Даваме на хората посланието на вяра, което може да промени техния живот завинаги.