Ново (Page 2)

30 Дни Молитва – Ден 23 #pray30

    Здравейте, аз съм Матю Хойл и днес е ден двадесет и трети от нашите 30 дни на молитва. Днес ще се молим за смелост за християните по целия свят. В днешния свят християните са атакувани заради своята вяра не само в Западния свят, но по цялото земно кълбо. Светът се опитва да ни […]

30 Дни Молитва – Ден 22 #pray30  

  Слава на Бог! Днес е ден двадесет и втори от нашите 30 дни на молитва. Наближаваме края и вярвам, че Бог се движи. Вярвам, че има движение на Бог в резултат на нашите молитви през последните дни. Днес, на 22-рия ден, ще се молим за по-голямо изливане на помазанието – изливане на Святия Дух. […]

30 Дни Молитва – Ден 21 #pray30  

  Днес е ден двадесет и първи от нашата кампания на 30 дни на молитва. Надявам се да сте наистина благословени от това време. Сигурен съм, че Бог ви е говорил и също е отговорил на молитвите ви. Едно от наистина важните неща за нас, вярващите, е да се молим за по-голямо влияние на Божието […]

30 Дни Молитва – Ден 20 #pray30

    Здравейте, аз съм пастор МакКуин. Добре дошли на седмица трета, ден двадесет от нашите 30 дни на молитва. Днес ще ходатайстваме за вярващите, които са изгубили любими хора заради гонение и под гонение имам предвид настойчивият тормост и обвиненията срещу някого заради неговата религиозна вяра. Някои хора са предали живота си, за да […]

30 Дни Молитва – Ден 19 #pray30

    Слава на Господ! Днес е ден деветнадесет от нашите 30 дни на молитва. Темата на молитвата ни днес е молитва за вярващи в затвора. Току-що прочетох статистика, която казва, че 75% от световното население живее в сериозни религиозни ограничения. Има вярващи по целия свят, които са гонени в една или друга степен и […]

30 Дни Молитва – Ден 18 #pray30

  Слава на Господа и добре дошли на осемнадесетия ден от нашите 30 дни на молитва. Аз съм Стивън Бел и ще отворим Библите си на Римляни 8:36-37 „Защото, както е писано: „Убивани сме заради Тебе цял ден; смятани сме като овце за клане.“) Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който […]

30 Дни Молитва – Ден 17 #pray30

  Днес нашият фокус в молитва са вярващите в Африка. Като тяло Христово ние сме в постоянна битка. Имаме един и същи враг и той е Сатана. Словото, върху което искам да се фокусираме, казва „Бъди трезвен и добре балансиран, бъди самодисциплиниран. Бъди нащрек и внимателен през цялото време. Твоят враг, дявола, обикаля като ревящ […]

30 Дни Молитва – Ден 16 #pray30

    Добре дошли на ден шестнадесет от нашите 30 дни на молитва. Аз съм Джейсън Мичъл. Досега се молихме за нашите семейства, за нашата страна и за вярващите в Азия. Днес ще преместим молитвения си фокус към вярващите в Близкия изток. В 1 Петрово 5:9 Словото ни казва „…същите страдания се понасят и от […]

30 Дни Молитва – Ден 15 #pray30

    Слава на Бог! Днес е ден петнадесет от нашите 30 дни на молитва – минахме половината. Днес ще разгледаме някои много сериозни неща, а именно молитва за вярващите в Азия и по-конкретно – Китай. Може би знаете, аз самият съм служил в Азия през годините и много хора там са преследвани заради Христос. […]

30 Дни Молитва – Ден 14 #pray30

    Добре дошли на ден четиринадесети от нашите 30 дни на молитва. Днес молитвеният ни фокус е протекция върху Западния свят – Европа и Америка. Библията ни казва в Лука 18:1 „…всякога да се молят и да не отслабват.“ Във времето, в което живеем, безопасността е в ума на много хора. Чуваме все повече […]