Балканска Конференция “Наука, Медицина и Духовност” 26-28 Април 2013 София

Заповядайте !

Нашата цел е  да обединим професионалисти от различни области на медицинската наука и практика,

като ги мотивираме да започнат съвместна работа заедно по общи проекти .

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ

Балканска Конференция “Наука, Медицина и Духовност”

25-29 Април 2013, София, България

Организатори:

Християнски Център София

Международна Организация на Медици – Християни (МОМХ) – България

Сдружение „ Добро Бъдеще и Надежда“

Място:

Дом на Учените, Българска Академия на Науките,

София 1113, ул.“Шипченски проход“ 50

Християнски Център София – ЖК Люлин, ул. „Арх. Георги Ненов” Nо 27

Лектори:

Доц. Д-р Любка Танчева, Ph.D. (МОМХ – България)

Д-р Алвин Хванг, Ph.D. – Вицепрезидент на МОМХ (Ю.Корея)

П-р Хийсун Лий (Ю.Корея)

Проф. Д-р Дечко Свиленов, Ph.D., D.Sci, (България)

Д-р Кирил Свиленов, дм, (България)

П-р Иван Хазърбасанов, (България)

Д-р Даниел Розен (МОМХ – Израел)

П-р Сара Ким (Турция)

Д-р Вахе (МОМХ- Армения)

Максим Асенов (България)

Очаквани участници:

– от Балканските страни – Македония, Гърция, Румъния и Турция

– от други страни – Южна Корея, Армения, Израел, Холандия, Япония

Регистрация за участие (безплатна):

На следният e-mail: scimedspirit@gmail.com или на мобилен тел.: 0898638338.

Ние очакваме вашите предложения за документирани медицински случаи на
Божествени изцеление, както и вашата финансова и молитвена подкрепа.

Предварителна програма:

Четвъртък 25 Април

19.00 ч. Посрещане на чуждестранните гости – коктейл и концерт, Дом на
Учените, Българска Академия на Науките

Петък 26 Април

Начало 9.00 ч.

Регистрация на участниците

Откриване на Конференцията и приветствия

Пленарни доклади с въпроси и отговори –Q&A

Сесия 1

Основни принципи на молитвата за изцеление – Д-р Алвин Хванг, Ph.D.
(Ю.Корея)

Живот след смъртта – Проф. Д-р Дечко Свиленов, Ph.D., DSci, (България)

Обяд и почивка

Сесия 2

Бог е Изцелител – п-р Хийсун Лий (Ю.Корея) с изпълнения на Корейския танцов
състав

София- съвременна и антична столица, разглеждане
забележителностите на древните Средец и Сердика и на модерна
София

Възможности за избор:

– виртуална разходка из древния град

– разходка из центъра по избор и пазаруване

– свободно време, общение и срещи

– почивка

– посещение на Института по Невробиология на БАН

19:00 – 21:00 ч. Помирение между Балканските страни –в Християнски
Център София

Модератор:

П-р Иван Хазърбасанов (България)

Общо хваление с песни и танци на Балканските народи

Помирение & общение & Господна трапеза

Обща молитва и благословение за всяка Балканска държава

Събота 27 Април 2013

Пленарни доклади

Сесия 3

Начало 9. 00

Молитва и поклонение

Животът и служението на доктор Лука – Максим Асенов (България)

Милосърдието – забравената добродетел, основни Библейски принципи на
грижа за болния – Д-р Кирил Свиленов, дм (България)

Сесия 4

Мозък, ум и тяло – в Божествена връзка и психосоматично взаимодействие–
доц. Любка Танчева, Ph.D. (невробиология )

Съвременни невротехнологии за превенция и терапия на психосоматични
нарушения. Презентация – Радослав Щерев (Brain Electronics, Bulgaria )

Сесия 5

За изцелението от вън и отвътре (физическо, ментално, емоционално) – п-р
Сара Ким (Турция)

Почивка и обяд

Сесия 6:

Презентации на значими медико-социални християнски служения

Кръгла Маса – бъдещи съвместни инициативи на Балканите – проекти и мисии–
доц. Любка Танчева и докторант Филипа Каменова

След обедни възможности за избор:

– Изцелителен басейн с п-р Сара Ким (Турция)

– Почивка и общение

– Свободно време, пазаруване

– Разходка на Витоша

19.00 – 21.00 ч. Вечер на помирение между Израел и Балканските народи –
в Християнски Център София

Модератори: д-р Даниел Розен (Служение „Живи камъни“ – Йерусалим) и доц.
Любка Танчева (Академични Приятели на Израел в България)

Обща молитва и помирителна служба

Месиански хваление с Дмитрий Петровский (Израел)

Неделя 28 Април 2013

Сесия 7- в Християнски Център София

Начало 9.00

Молитва и хваление

Представяне на документирани медицински случаи на Божествени изцеления
от практиката на медици-християни-модератор д-р Кирил Свиленов (България)

Q&A

Кафе пауза

11.00 ч. Изцелителна служба с участието на всички гости

Заключителни бележки и коментари

Кафе и общение

Свободно време

Понеделник 29 Април 2013

Екскурзия за чуждестранните гости

Основни панели:

Пленарни доклади
Презентация на документирани случаи на изцеление в медицинската
практика на медици-християни
Значими медико-социални Християнски служения и мисии
Вечер на помирение между Балканските народи- общение, Господна
трапеза, молитва и благословение за всяка нация на Балканите
Обща изцелителна служба
Изцелителен басейн
Среща на Балкански приятели на Израел и месианско хваление
Кръгла маса за бъдеща съвместна работа на Балканите – мисии и проекти
(медицински, социални, хуманитарни, изследователски, образователни)
Месианско хваление
Български народни песни и танци
Песни и танци на Балканските държави
Изпълнения от танцовия състав от Ю.Корея
Кафе паузи, дискусии, въпроси и отговори, приятелско общение
Книжарница, снимки, репортажи и видео записи
Разглеждане забележителностите на антична София, стария Пловдив и
разходка на Витоша
Медийно отразяване – телевизия, радио, вестници, пресконференция