Богослужение със служител Линда Бърдет, САЩ

Min Burdette March2013

Тази сряда, 13 март от 19:00 ще имаме възможността да почерпим от дара на служение в лицето на служител Линда Бърдет, директор на Образователния отдел към “Слово на Вяра”, САЩ. Директор на училище за служители “ПИСТИС”

Всички са добре дошли!

13 март, сряда от 19:00

Християнски Център София