Божията градина

487produkt_bg

Божията градина е винаги пълна със сочни узрели плодове, красиви пъстроцветни и благоуханни цветя и прясно окосена трева. Това са изцелението и благословението, които се изливат от Небето. Прошката и спасението, които Исус ни подари. Животът в изобилие, който Той дойде да ни даде. Словото, което изпрати да ни храни. Животворящият Дух, който ни възкреси за нов живот. В тази градина ние растем здрави и силни дървета, които са способни да принасят много и траен плод. Плод, който крие в себе си семената на благостта, вярността, смирението, прошката, любовта, милостта…
Но ние сме и сеячите на тези семена. За да може и друг да бъде нахранен, да бъде спасен, да бъде изцелен! Както и ние сме били!
Ще посееш ли днес, утре, всеки ден семената, които се крият в теб? Ще промениш ли нечий живот завинаги?
Изборът е твой!

Сей семето си сутрин и до вечерта да не почива ръката ти, защото не знаеш дали едното или другото зърно ще успее, или и двете ще бъдат еднакво добри.
Еклисиаст 11:6

Посей семето – бъди градинарят! И виж как Христос, Слънцето на Правдата, и водата на Святия Дух ще го направят да расте!

Емануила Пенева