България 4Jesus

Заповядайте на 4Jesus България 16-19 август в Християнски център – София – време на възстановяване на взаимоотношенията ни с Бог, израстване в познаването Мунов сезон за животите нипророческо откровение за бъдещето ниобновяване на силите ни Живот от слава в слава и от сила в сила!

“Защото зная мислите, които мисля за вас – мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда”, казва Господ на силите!

Ела за да се срещнеш със Създателя си!

Говорители:

– Крис Палмър (Chris Palmer Ministries) от САЩ. Млад проповедник на Истината и Вестта за Господ Исус Христос, фокусиран в занасянето на Посланието на помирението до хората.

– Говорители от България

Програма:

16 август, четвъртък
– 19:00 – говорител Крис Палмър
17 август, петък*
– 15:00 – говорител Максим Асенов
– 19:00 – говорител Крис Палмър
18 август, събота*
– 15:00 – говорител Максим Асенов
– 19:00 – говорител Крис Палмър
19 август, неделя
– 11:00 – говорител Крис Палмър

* залата ще бъде отворена от 14:00
** 10 минути преди началния час, започваме с молитва
*** АКО НЕ СТЕ ОТ СОФИЯ, можете да се свържете с Виктория Николова за съдействие за настаняване: 0896/793-253