Видение и Мисия

Нашата мечта е да достигнем София и всяко друго място, където Бог би ни изпратил, с добрата вест за Исус Христос. Ние вярваме, че това, от което се нуждае всеки един човек и всяка нация е да бъде в мир с Бога, да вярва в Неговото Слово и да живее в Силата на Духа Му!

Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги!“ Библията, Послание към Евреите 13:8

Исус Христос е жив и върши чудеса и днес. Той спасява, изцелява, освобожава и кръщава в Силата и Огъня на Святия Дух.

Ние искаме да помогнем на всеки човек да разбере, че Исус Христос не е религия, не е икона, а Спасител на света! Да помогнем на всеки вярващ християнин да разбира кой е Бог и какво Той желае и може да направи във и чрез нас – Неговите изкупени синове и дъщери.

Нашия фокус е чрез поучението и проповядването на Евангелието, Благата Вест :

  • Да екипираме Божиите хора с Неговото Слово на вяра.
  • Да им покажем кои са те и какво Бог има за тях в Исус.
  • Да ги изпратим до неспасените с вестта за изкуплението и спасението чрез жертвата на Исус на кръста.

Най-голямото послание, което Бог даде на човечеството е Исус Христос – Словото, дошло в плът. Бог Го изпрати до човечеството, за да му покаже плана, който бе изготвил още от самото сътворение – план за спасение на всеки, който повярва.

Днес Бог изпраща посланието Си, за спасение до хората по цялата земя. Той не иска нито един човек да отиде в ада, а всеки да достигне до познаването на Бог, да приеме Исус Христос за личен Спасител и Господ и да прекара вечността в Небето, в пълнотата на Божието присъствие.

Ние сме се посветили по всеки достъпен за нас начин да даваме на хората послания на вяра, които могат да променят техния живот завинаги.