Гласът на протестите

Времето на промени е най-доброто, защото ни извежда от зоната на комфорт и ни поставя в необикновени обстоятелства, в които трябва да действаме срещу течението. В момента България е в преломен момент, когато държавата е разклатена, но и отворена за промяна. Всички християни имат отговорност в тази ситуация да се молят и да действат. Били сме изпратени за време като това и ако ние замълчим или останем безучастни, други хора и други сили ще действат, за да се възползват от отворената врата. Хората масово искат промяна и са затруднени в това , откъде да я потърсят. Протестите продължават и след оттеглянето на правителството, а това означава, че тези, които са на улиците искат истински обрат, а не само временни малки победи. Дали обаче този обрат в държавата ще се случи в правилната посока, зависи от християните, от техните молитви и ДЕЙСТВИЯ. Съвсем погрешно във времето на Естир, тя си мислеше, че нищо не зависи от нея и ако се скрие някъде на тъмно и се моли, това ще е достатъчно. Не беше такъв планът. Тя трябваше да преодолее чувство за малоценност и да разбере, че нейното действие или бездействие ще определи съдбата на народа й. В този момент, в България, действието и по-скоро бездействието на християните определя каква ще е съдбата на нацията в следващите години. Подобни революционни промени не се случват ежедневно, нито ежегодно, те идват в своя си сезон, когато обществото узрее за тях. Дали обаче духовните лидери и църквата са готови за време като това? По плодовете ще познаем. Когато революцията приключи, нацията ще е приела определена посока на развитие и едни или други духовни сили ще са взели превес!

Надя Маринова