4 Jesus

4jesus4Jesus не е просто конференция, а движение! Движение, в което мъдростта и силата на поколенията от вярващи се свързват, за да можем заедно като едно цяло да служим и да живеем за Исус – 4Jesus! Това събитие е посветено на Исус и Неговата Слава, като времето, което прекарваме заедно,

е изпълнено с хваление, молитва, евангелизации, концерти, музика и танци. Искрено вярваме, че Бог има планове за съживление в нашата нация и в целия свят! Една от целите на 4Jesus е да подготви Божите хора за хиляди и стотици хиляди спасени души в резултат на Божието движение в нацията-Bulgaria4Jesus!

Всеки път когато се събираме за конференция 4Jesus, ние виждаме как Словото на Бога, атмосферата на Святия Дух  и прекараното време заедно с други гладни за Бог хора води до изцелени животи, възстановени семейства и придаване на цел в живота! Вярваме, че Бог ще продължава да ни използва за платформа, на която Той да се проявява! Защото в крайна сметка… животът, който живеем, живеем го 4JESUS!

 

Quinnen Williams Womens Jersey