Епископ Кийт Бътлър в България

На 19 септември епискор Бътлър ще посети България за да даде началото на Библейско училище за служители „Пистис“ и да послужи с Божието слово в Християнски център София.
Очаква ни една вечер на Словото и Святия Дух, на Славата и Силата на Господ Бог!
Всички са добре дошли!

Епископ Кийт Бътлър е основател на неденоминационната църква „Международен Християнски Център – Слово на Вяра“ (Word of Faith International Christian Center). Църквата се намира в Детройт, Мичиган и се състои от над 22, 000 души. Той е бивш член на Детройският градски съвет и първия републиканец избиран за поста след 2-рата Световна Война. Бътлър е написал няколко книги, включително и превърналата се в бест-селър „Едно семе ще посрещне всяка нужда“ (A Seed Will Meet Any Need). Освен това, той е получил и доста награди за църковни и обществени дейности. Една от тях за принос в международната култура и постижения е: „2005 Inductee- Heritage Hall of Fame“. „Слово на Вяра“ е познато и с това, че има взаимоотношения с над 300 сателитни църкви по целият свят.
В България това са Християнски Център София и Християнски Център Варна, които са в близки църковни взаимоотношения с Бишоп Бътлър и WOFICC.