Изпълняването на пророчеството тепрва предстои!

Prophecy Fulfilled & Yet to ComeКато християни сме призовани да бъдем пророческа общност. Исус ни научи да се молим: „Да дойде Царството Ти, Да бъде Волята Ти, както на Небето, така и на Земята“ (Матей 6:10). Ние трябва да се молим да бъдем пророчески народ с голяма вяра, за да можем да дадем доказателства за това, което Бог е декларирал и извикваме в съществувание Божиите обещания, още преди те да бъдат видени.

Шатрозапъване ни говори исторически, пророчески и в нашия живот днес. В исторически план този празник ни призовава да си спомним за народа на Израел, който живееше в шатри или палатки в пустинята. И все пак Бог проявява присъствието Си чрез Своя Дух в облака денем и огъня през нощта, докато ги избавя от робството в Египет в Обещаната земя.

Пророчески, Празникът ни призовава да чакаме с вяра за Новия Йерусалим. Евреи 11:10 казва: „…Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог.“ В днешни дни Празникът ни напомня, че докато живеем в земното си тяло, което е крехък и временен съд, Той е с нас и Той ни подсигурява.

Празникът на скинията е единственият празник, където Бог заповядва на хората да бъдат радостни! Празникът пророчески очаква езичниците (неевреите) да се присъединят към него. На празника Шатроразпъване, организиран от ICEJ, всяка година провеждаме репетиции, които ни напомнят да очакваме с нетърпение пророческото време, разкрито в Захария 14:16, „И всеки, който остане От всичките народи, Които са дохождали против Ерусалим, Ще възлиза от година на година Да се кланя на Царя, Господа на Силите, И да празнува празника на шатрите.”

В чудото на възстановения Израел и Йерусалим ние виждаме с очите на вярата доказателствата за това, което Бог е обещал. Захария 8:20-22 обяснява: „Така казва Господ на Силите: Още ще има време, когато ще дойдат люде и жителите на много градове; и жителите на един град ще отидат в друг и ще рекат: Нека отидем незабавно да искаме Господното благоволение, и да потърсим Господа на Силите. Ще отида и аз. Да! Много племена и силни народи ще дойдат за да търсят Господа на Силите в Ерусалим, и да искат Господното благоволение.”

Когато християните идват в Йерусалим, за да отпразнуват празника на скинията, чрез вяра очакваме Бог да ни срещне, да ни чуе и да отговори на нашите молитви. 2 Летописи 6:32-33 гласи: „А за чужденеца, още който не е от людете Ти Израиля, но иде от далечна страна, заради Твоето велико име, и заради Твоята мощна ръка, и заради Твоята издигната мишца, – когато дойдат та се помолят в тоя дом, тогава послушай от небето, от местообиталището Си, и подействувай според всичко, за което чужденецът Те призове; за да познаят името Ти всичките племена на света, и Ти се боят както людете Ти Израил, и да познаят, че с Твоето име се нарече тоя дом който построих.”

Когато отбелязваме Шатроразпъване, ние се присъединяваме към героите на вярата, спомената в Евреи 11, и с нетърпение чакаме Небесния град, където Бог ще живее с човека в Новия Йерусалим. Откровение 21:2-4, “Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.”

Привилегировани сме да живеем в сезон в историята ни, когато Бог изпълнява своите обещания и пророчества за Йерусалим и Израел. Нека се насърчаваме да си сътрудничим с Него, като идваме в Йерусалим, за да отпразнуваме с радост празника на скинията и да се молим тук, в Неговия град. Радваме се, че знаем, че от всички поколения християни, изкупени от смъртта и от възкресението на Исус, ние сме поколението, привилегировано да живеем в този сезон. Нека бъдем окуражени в нашето очакване за завръщането на Исус, проявата на Новия Йерусалим и пребъдването на Бог с човеците.

Докато гледаме пророчествата, които Бог изпълнява, ние имаме увереност в Неговата Вярност. Само той е верен! Той единствен е Бог, който пази завета. Той единствен е в състояние да изпълни обещанията си в словото Си за Йерусалим, Израел и всеки от нас като Негови деца.

Нека се радваме, докато се качваме да се покланяме на Господа с краката си, стоящи в Йерусалим! (Псалм 122)

 

Бари Денисън,

Вицепрезидент на операциите