Библейското значение, стоящо зад този празник

Празникът на скинията е един от седемте празници на Господа. Важно е да се разбере, че тези празници са от Господа. Бог каза: „това са Моите празници“ (Левит 23: 2б) и той заповяда на израилтяните чрез Мойсей да спазват тези празници през поколенията си. Когато празнуваме тези празници, ние си припомняме какво е правил Бог в миналото и ще изпълнява в бъдеще. Нека обясним значението на тези празници и защо християните трябва да празнуват празника на скинията.

Тези празници са свети свиквания. Еврейската дума за „празник“ е „мо’ед“, а едно от важните му значения е „определено време“. Еврейската дума за „свикване“ е „михра“, което се превежда като „репетиция“. И така, седемте Празници на ГОСПОДА са назначени от Бога времена и репетиции за значими събития, както е предопределено от Бог да се случи.

Нашият Бог е Бог на модел и ред. Той създаде небето, земята и всички живи същества за шест дни, а след това почива на седмия ден. Числото „7“ в еврейската нумерология означава завършване. Тези седем Господни празника са не само определеното време за репетициите, но и представляват Божия образец и ред за първото идване на Исус, като Агнето Божие и Неговото второ пришествие, като Цар на царете и Господ на господарите (Откровение 19:16).

Първите четири празника бяха изпълнени още при първото идване на Исус. Той за пръв път дойде като спасител на света, Пасхалното Божие Агне, безгрешният Човешки Син. Вторият празник е Празникът на безквасния хляб. Третият празник е Празникът на първите плодове, а четвъртият празник е Празникът на седмиците или Петдесетницата, както го познаваме. Останалите три празника трябва да се изпълнят при завръщането на Исус като Цар на царете и Господар на господарите.

Репетираме завръщането на Исус, когато участваме в последните три празника, Празника на тромпетите, празника на Деня на изкуплението (Йом Кипур) и най-накрая Празника на скинията, където Бог ще пребъдва с нас през периода на хилядолетието. Празникът на скиниите е седемдневен празник (Левит 23:34). На еврейския народ е заповядано да живеят в шатри, за да им напомнят, че Бог „ги е извел от земята на Египет“ (Левит 23:43). Седем отново е редица завършвания. Може ли това да означава завършване на важно събитие от времевата линия на Бог? Възможно ли е това да е началото, когато Бог ще пребъдва в скинята с човека в Йерусалим през хилядолетията? Само Ава Отче знае, а с течение на времето също и ние ще разберем.

Първият ден на Шатроразпъване е свято свикване, свята репетиция, съботен ден за почивка (Левит 23:35). Празникът на скинията също е репетицията, където народите се събират в Йерусалим, за да „се покланят на царя, Господа на Войнствата и да пазят празника на скинията“ (Захария 14: 16б). Ежегодно ICEJ организира Йерусалимския марш като репетиция за изпълнение на Захария 14:16. Елате на празника на скинията, за да изпитате радостта от поход с народите по главните улици в сърцето на Йерусалим. Ще имате уникалната възможност да демонстрирате любовта си към Израел и народа му, докато ги обливате с подаръци и по-важното – с присъствието си.

На осмия ден има още едно свято свикване, само че този път то се споменава като „свещен събор и няма да вършите никаква обичайна работа по него“ (Левит 23:36). Числото „8“ сочи ново начало. Може ли това да е репетицията за свещеното творение на „ново небе и нова земя“ (Откровение 21: 1) в края на хилядолетието? Отново само времето ще покаже.

Когато Бог каза, че тези празници са „определени времена“ (Левит 23: 4б), ние вярваме, че Той призовава Своя народ да се събере в тези определени времена, за да се срещне с Него. Тези определени времена са покани на Бог за получаване на Неговите благословения. Вярваме, че вашето присъствие в Йерусалим по време на празника на скинията е позициониране на правилното място в точното време, за да получим Божиите благословения.

Има специални места, разположени географски, които привличат ангелско присъствие и дейности. В Битие 28: 10-19 Яков стъпи на „определено място“ и „ето, на земята беше поставена стълба и върхът й стигна до небето; и там Божиите ангели се изкачваха и слизаха по него. ”Това място се нарича Ветил, Божият дом, където Яков получи своето специално откровение от Бога, че неговите потомци ще бъдат като праха на земята и чрез него всички семейства от земята ще бъде благословен. Йерусалим е друго помазано място, географски портал, където се освобождава откровение от Бога.

Вярваме, че идването в Йерусалим по време на празника на скинията, където сезонните и географските портали се привеждат в съответствие, ще донесе невероятни благословения и откровение от Бога за вашия живот. Елате с очакване на празника на скинията, особено през тази 70-та година на Израел като преродена нация. Това е вашето определено време да общувате с вашия Бог. Ние получаваме невероятно разбиране на Словото и любовта към нашите еврейски братя всеки път, когато идваме да отпразнуваме Празника на скинията в Йерусалим. Тези, които дойдоха с нас, също преживяха чудеса на изцелението, възстановиха отношенията си с Господ и получиха откровение за по-дълбоко разбиране на Библията.

Елате и отпразнувайте с нас, празника на скинията в Йерусалим. Със сигурност ще бъдете благословени!

Джеу & Кристин Чан,
Национални директори на ICEJ Сингапур