Интервю на Лъчезара Йосифова с Пастор Иван Хазърбасанов

Поклонническо пътуване в Обещаната земя с Пастор Иван Хазърбасанов:

ПАСТОР ИВАН, БЛАГОДАРИМ ЗА ТАЗИ ЗАДЪЛБОЧЕНА И ИНТРИГУВАЩА КНИГА, КОЯТО ИЗЛЕЗЕ В ГОДИНАТА, В КОЯТО ПРАЗНУВАМЕ 70- ГОДИШНИНАТА ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ.

” ЗА МЕН Е ЧЕСТ И ПРИВИЛЕГИЯ ДА СПОДЕЛЯ БОЖИЕТО СЛОВО ОТНОСНО НАРОДА И ЗЕМЯТА НА ИЗРАЕЛ.” – СПОДЕЛЯШ ТИ. КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ АКЦЕНТИ?

Надявам се, споделените мисли и откровения в книгата да помогнат на всеки читател да заеме правилната позиция за приемане на Божиите благословения и също да бъде инструмент за благословенията Му за хората в този свят, в това време и в поколението, в което Той ни е призовал и поставил. Вярвам, че с помощта на Святия Дух всеки християнин може да получи отговор на въпроси относно Израел, народа и земята, Йерусалим, последното време, скорошното идване на Господ Исус Христос, всеки вярващ да разбере каква е неговата роля и място в това последно време и какво Бог очаква от всеки от нас.

ЗА КНИГАТА ДОПРИНАСЯТ И ПРЕЦИЗНАТА РЕДАКТОРСКА РАБОТА НА БОЙКА ЮРУКОВА, КАКТО И ОРГИНАЛНИЯТ ДИЗАЙН НА МАРИЕТ КРУШЕВА. ЗАЩО ИЗБРА ЗАГЛАВИЕТО ” БОГ, ИЗРАЕЛ И ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ”?

Да, в реализация на книгата освен споменатите хора в самото издание тези, които помогнаха тази книга да стане факт са героите на невидимия фронт, като Дани Гекова и Елена Червенова. Благодаря на всички тях за труда в Господа и се моля за голяма награда за тях на Небето! Благодаря за постоянната подкрепа от страна на моето цяло семейство и посвещението в служение на моята съпруга Габриела!

ТИ СИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО ПОСОЛСТВО В ЕРУСАЛИМ. ЗАЩО ЧУДОТО ИЗРАЕЛ Е СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВЕРНОСТТА НА БОГ И ЛИЧНО ЗА ВСЕКИ ВЯРВАЩ?

Когато през осемдесетте години на 20 век, лигата на арабските нации заплашва, че ще спре петрола за страни, които поддържат своите посолства в столица на Израел, Йерусалим всички те за жалост отстъпват и местят посолствата си в Тел Авив. Точно тогава, християни от различни страни се обединяват за идеята да открият свое посолство в Йерусалим в знак на подкрепа за държавата Израел, не като политически акт, а като реална стъпка в посока на изпълнение молитвите на милиони християни по света през всичките векове досега за мира и единството на град Йерусалим според Божието Слово в Библията, Псалм 122. Голяма чест е, че Българските християни са също представени в това посолство официално от миналата 2017 година.

Както става на въпрос в книгата, факта, че Бог е изпълнил Своето обещание, пророчеството за възстановяването на Израел, че ще върне евреите в своята земя, нещо което е изглеждало невъзможно за почти 2000 години, ако Бог го е изпълнил след всички трудности и препятствия на цялото това време, то Той е способен и верен да изпълни всички свои обещания също за нашия живот лично!

” ВСЕКИ, КОЙТО Е ПОСЕЩАВАЛ ИЗРАЕЛ, ЗНАЕ, ЧЕ ТОВА ВРЕМЕ Е ВИНАГИ СПЕЦИАЛНО. БИБЛИЯТА ОЖИВЯВА В ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ. ВИЖДАМЕ С ОЧИТЕ СИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ И ПРОРОЧЕСТВА.” – ТОВА СПОДЕЛЯШ В КНИГАТА. КЪМ ТОВА СЕ СТРЕМИТЕ ЗАЕДНО С ЕКИПА, С КОЙТО ВЕЧЕ 7 ГОДИНИ ВОДИШ ГРУПИ В ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ…

Да, там на място в Израел, даже камъните говорят в унисон, това което Бог говори в Словото си. Посещаващите хора виждат, че нашата вяра не е основана на някакви митове и легенди, а става въпрос за реални места, хора и събития. Библията става нашата карта и пътеводител буквално. Това е наистина едно приключение по стъпките на Господ Исус Христос, което оживотворява Библията и примера на героите на вяра, историята, археологията и пророчествата!

ТАЗИ ГОДИНА И АЗ ИМАХ РАДОСТТА ДА БЪДА ЧАСТ ОТ ” ПИЛИГРИМИ ЗА ИСУС” – БЪЛГАРСКА ГРУПА, КОЯТО ПОСЕТИ ИЗРАЕЛ ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИКА НА ШАТРИТЕ… ТОЗИ ПРАЗНИК, КАКТО ПИШЕ ПРОРОК ЗАХАРИЯ, ЩЕ СЕ ПЕАЗНУВА И ПО ВРЕМЕ НА 1000-ГОДИШНОТО ЦАРСТВО НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС НА ЗЕМЯТА… ЗАЩО СА ТОЛКОВА ЗНАЧИМИ ГОСПОДНИТЕ ЕВРЕЙСКИ ПРАЗНИЦИ И КОИ СА СЕДЕМТЕ ОСНОВНИ ПРАЗНИЦИ?

Най обобщено казано, празниците в Библията, в еврейския годишен календар бяха основани поради изключително значими неща, които Бог направи и постанови за евреите по време на излизането им от робството в Египет и по пътя за Обещаната земя. В живота си на тази земя ние всеки човек лично и днес върви по този път. Чрез новорождение с вяра в Господ Исус, от робството на неверието в тъмнината ние се преселени в Царството на Светлината на възлюбения Син Христос. Празниците посочват, че Бог винаги работи и има изходен път в различните периоди и сезони. Да влезем в обещаният на Бог за нас днес е да влезем и да осъзнаем своята позиция в Христос, Помазаникът, Месията!
Празниците са “моед” на еврит, или “керос” на гръцки в новия завет, сезони на благовремие в живота ни в които Бог винаги има специфично снабдяване, отговор и победа.
Седемте библейски празника са Пасха (Песах, евр.), Безквасни хлябове, Първи плодове, Петдесятница (Шавуот, евр.), Тръби, Умилостивение (Йом Кипур, евр) и Шатроразпъване (Сукот, евр). Трите големи са Пасха (озн. Преминаване), когато празнуваме Възкресение Христово, Петдесятница, когато Бог даде Словото на Синай и Святия Дух на Сион, и Шатроразпъване, когато Бог прояви своето присъствие физически в пустинята. Месианските (Християнските на гръцки език) евреи, вярващите в Исус Помазаника считат, че Исус беше роден по времето на този празник във Витлеем.
Празниците винаги са триизмерни: припомнят за чудесата на Бог в миналото, Неговите постановления в сегашното, посочват плановете и намеренията Му в бъдещето.

ЕРУСАЛИМ Е НАРЕЧЕН В БИБЛИЯТА ” ГРАДЪТ НА ВЕЛИКИЯ ЦАР”. ТОВА Е ГРАДЪТ, В КОЙТО НАШИЯТ ГОСПОД СТРАДА И УМРЯ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО ПРЕДИ БЛИЗО 2000 ГОДИНИ, ТОВА Е ГРАДЪТ, В КОЙТО ПРИ ВТОРОТО МУ ПРИШЕСТВИЕ ТОЙ ЩЕ ВЛЕЗЕ ТРИУМФАЛНО КАТО МЕСИЯ… БИ ЛИ КАЗАЛ НЕЩО ПОВЕЧЕ В ТАЗИ ПОСОКА, КАКТО И ЗА ЗЛАТНАТА ПОРТА В ЕРУСАЛИМ?

Не случайно поради този факт, че Исус ще се завърне за да царува не от някъде другаде, а точно в и от Йерусалим и затова е този град е най оспорвания в целия свят. Там от където се възнесе – от Елионския, Маслиновия хълм, който е срещу Храмовия хълм, там ще се завърне и ще се влезе през Златната или Красивата врата. Днес тази врата е затворена, тя е зазидана, така както голяма част от човечеството днес е затворила вратата на сърцето си за Исус поради своето упорство в неверие или фалшива религия, но с идването на Исус там където няма път, ще се издигне път, затворените врати ще се отворят и всички хора и народи ще видят, че Исус Христос е истинския Цар на царете, и Господ на господарите.

В ПРОГРАМАТА БЯХА ВКЛЮЧЕНИ ПОДРОБНО ВОДИТЕЛСТВО ОТ ТВОЯ СТРАНА И НА ПАСТОР АНАТОЛИЙ ЕЛЕНКОВ – БЯХМЕ ГОЛЯМА ГРУПА 86 ДУШИ С ДВА АВТОБУСА. БЛАГОДАРИМ И НА ДОБРОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУР АГЕНЦИЯТА РИКАНЕР В ИЗРАЕЛ, КАКТО И ГИДОВЕТЕ ОТ СТРАНА НА ИЗРАЕЛ ЕЛИК И ИРИТ, КАКТО И ШОФЬОРИТЕ НАБИЛ И ФАДИ. СПОМЕНАВАМЕ ГИ, ЗАЩОТО ТЕ ОБИЧАТ БЪЛГАРИЯ И БИХА СЕ ЗАРАДВАЛИ ДА ПРОЧЕТАТ НАШЕТО СПИСАНИЕ…

БИ ЛИ РАЗКАЗАЛ КОИ ДРУГИ ОСНОВНИ ГРАДОВЕ И МЕСТНОСТИ ВКЛЮЧВА НАСИТЕНАТА ЕДНОСЕДМИЧНА ПРОГРАМА?

Всеки път пътуващите са много доволни независимо от сезона и месеца в календара в който правим тези поклоннически пътувания. Понякога веднъж в годината, понякога два пъти, в програмата винаги има нови неща и хората, които идват за втори, трети път и те са щастливи. Едни от важните места за посещение и места, където хората силно преживяват Божието действие са Витлеем, родното място на нашия Господ Исус Христос и Овчарските полета – там където пастирите посрещнаха Благата Вест за Емануил. Същите полета в които Яков и Давид пастируваха своите стада.
Разбира се Йерусалим и всичко важно там, като Елеонския хълм с неповторима гледка към стария град. Гетсиманската градина, където потта на Исус се превърна на кръв по време на молитва в нощта преди разпятието. Via Dolorosa “Пътят на страданието”, Голгота и гроба – мястото на Възкресението. Гробницата на цар Давид и Горната стая на хълма Сион, където Светия Дух слезе върху учениците в деня на Петдесятница.
Музея на Холокоста – Яд Ва Шем предизвикват дълбок размисъл за същността на човека от античността до съвременността днес. Посещаваме най-ниското място на планетата Земя (повече от 400 метра под морското равнище) – Мъртво море, пещерите на Кумран, където са намерени свитъците, доказателство за автентичността и неподправеността на текста на Библията.
Докато пътуваме към Галилея по долината на река Йордан на изток ще видим планините на Небо, Моав, Амон и Галаад. На запад са планините на Юдея и Самария. Лично ще се убедите във верността на Божиите Обещания и Слово за чудото Израел, за земята променена от суха пустиня в райска плодоносна градина.
Посещаваме специално етнографско „Село Назарет” точно, както е изглеждало по времето на Исус преди 2000 години. В Галилея отиваме до най-известното езеро в света – Кенерет, Галилейското езеро. Пътуваме с кораб по Галилейското езерото! Синагогата в Капернаум, къщата на Петър, в която Исус изцели тъща му, Планината на Блаженствата, мястото където Исус нахрани 5000 мъже с пет хляба и две риби, все места на чудеса в служението на Исус на тази земя. По тези места Исус призова обикновени мъже и жени да променят света с Благовестието, силата на Бог за спасение.
Река Йордан, планината Кармил, където Илия призова огън от Небето, полето Армагедон и долината Езраел, са място историята и бъдещето, на Божието правосъдие според пророчествата за Последното Време.

ЕДНО ОТ ВЪЛНУВАЩИТЕ СЪБИТИЯ, В КОИТО УЧАСТВАХМЕ, БЕ МАРШЪТ НА НАЦИИТЕ В ЕРУСАЛИМ. УЧАСТВАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЛИЗО 100 НАЦИИ, НАШАТА ГРУПА НОСЕШЕ БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ И ДОСТОЙНО СЕ ПРЕДСТАВИ… ЛИЧЕШЕ, ЧЕ МНОГО ХОРА В ИЗРАЕЛ ОБИЧАТ СТРАНАТА НИ ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СМЕ СПАСИЛИ ОКОЛО 48 000 БЪЛГАРСКИ ЕВРЕИ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА…

Да, това беше, като гвоздей на програмата. Ние скандирахме България – Израел – Шалом. Нашата песен носеше мир. Не манифестирахме просто пред кмета, управата и гражданите на Израел, но пред Господ Исус с желание да “уредим” България по близо до Царя Исус за предстоящите хиляда години.

КАКВИ СА ПЛАНОВЕТЕ ТИ ЗА БЪДЕЩЕТО ПО ТЕМАТА ИЗРАЕЛ И ОТНИСНО МИСИОНЕРСКИТЕ ПЪТУВАНИЯ ” ПО СТЪПКИТЕ НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ” В ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ, КОИТО ВОДИТЕ С ТВОЯТА ВИНАГИ НАСЪРЧАВАЩА СЪПРУГА ГАБРИЕЛА?

С Габи плануваме да продължаваме да ги правим, да разпалваме вярващите не само да знаят за истината, но да я преживеят на място, да посветят живота си на благовестие и мисии, по примера на ранната църква и да превърнем заедно в това последно време Великото Поръчение във Велико Постижение.

КАТО ПАСТОРИ И МИСИОНЕРИ КАКВО ЩЕ ПОЖЕЛАЕТЕ С НЕЯ НА ЕКИПА И ЧИТАТЕЛИТЕ НА НА МИСИИНЕРСКОТО СПИСАНИЕ “БРАТСКА ЛЮБОВ”?

Нека Господното Благословение да ви пази и води в Името на Йешуа ХаМашия, нашия Господ Исус Христос!