Конференция на Пророческото Слово, Свръхестественото Изцеление и Проявление на Чудотворната Сила на Господ Бог!

Не е чудно, да има чудеса в живота на новородения вярващ. Свръхестественото е естествената среда за всеки истински християнин.       … защото Христос възкръсна, и ние с Него! Пастор Иван

Петък, 20  19.00ч.  „На Израел с любов“ – специално Богослужение посветено на народа и земята на Израел с Пастор Даниел Розен от Йерусалим, Израел.

Събота, 21 10.00ч. до 16.00ч. Академична постановка за Божествено здраве и чудотворно изцеление. Доклади и свидетелства, деклариращи и демонстриращи взаимодействието на наука и духовност за цялостното здраве и успех, чрез знание и вяра. Водещи участници: доц. Любка Танчева, проф. Дечко Свиленов, благовестител Илия Миланов, пастор Даниел Розен, Израел, д-р Кирил Свиленов, д-р Алвин Хванг, Ю. Корея, д-р Йозеф Нох, Ю. Корея, пастор Иван Хазърбасанов.

Събота, 21 18.00ч.  Богослужение с Молитви за Здраве, Изцеление и Чудеса с брат Илия Миланов, Пастор Даниел Розен и Пастор Иван.

Неделя, 22 11.00ч. Богослужение с Пастор Даниел Розен, Израел.

Планувайте и заповядайте!