Молитва за България – 01.12.2013

Продължете да стоите в молитва за България!
Когато праведните са на власт, людете се радват; Но когато нечестивият началствува, людете въздишат. (Притчи 29:2)

Преди всичко искам да се отправят молби, молитви, застъпничества и благодарения за всички хора, за царе и за всички управници. Молете се да водим спокоен и мирен живот, изцяло посветен на Бога и изпълнен с почит към него. Това е добро и радва Бога, нашия Спасител, който иска всички хора да бъдат спасени и напълно да познаят истината. (Първото писмо до Тимотей 2:1-4)