Национален Молитвен Ден за България – Ключът към Промяната

Писмо на адвокат Александра Захариева до пастор Иван Хазърбасанов относно събитията в България и предстоящия Национален Ден за Молитва, който ще се състои на 30-ти март 2013г. в Спортния Център “Левски Сиконко”.

Ето какво пише адвокат Захариева:

Здравей, пастор Иван!

Гледах интервюто в HTV и много ми хареса. Хареса ми също идеята да има обща молитва на християните в България.
Аз имам кратък коментар относно това, което се случва в страната в момента, и по-специално относно протестите на хората.

За съжаление, както пише в Библията, хората, които не познават и не уповават на Бога, не са под благословение, а под проклятие.
Словото на Бога в Еремия 17:5-8 казва:
Така казва Господ:
Проклет да бъде онзи човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца,
и чието сърце се отдалечава от Господа. Защото ще бъде като изтравничето в пустинята и няма да види, когато дойде доброто, а ще обитава в сухите места в пустинята, в една солена и необитаема страна.
Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ.
Защото ще бъде като дърво, насадено при вода, което разпростира корените си при потока и няма да се бои, когато настане пекът, а листът му ще се зеленее, и няма да има грижа в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод.”

Хората са неудовлетворени от живота си в тъмнина и протестират, мислейки, че системата, някоя партия или личност са виновни за тяхното положение, а основната причина за състоянието, в което се намират, е неверието им, атеизмът, липсата на упование в Бога и на морал и християнски ценности.

Както се казва в Псалми 14:1-2
1.Безумният каза в сърцето си:
Няма Бог.
Поквариха се; сториха нечестиви дела;
няма кой да прави добро.
2. Господ надникна от небесата над човешките синове,
за да види има ли някой разумен,
който да търси Бога.

Като очакват от човеци, партии или политически системи, хората няма да намерят добро, защото всеки човек и човешка система са ограничени и не могат да донесат благословение. Благоденствие дава единствено Бог, когато хората се обърнат към Него и Словото Му. Много нации, на които завиждаме, са положили в основата на образованието си, на политическата система, на законите и културата – вярата в Бог и страха от Него.
Притчи 1:7
Страхът от Господа е начало на мъдростта;
но безумните презират мъдростта и поуката.

Има и други причини за състоянието на страната ни и това е духовният закон за сеене и жънене.
В Притчи 26:2 се казва, че “ Както врабче хвръква и както лястовица отлита,
така и проклятие не постига без причина.”

Още по време на комунизма тези, които работиха в предприятията, се шегуваха: “всеки ден трябва нещо да изнесеш, да откраднеш от този завод, може камък да е, но нещо трябва да изнесеш”. Чувала съм тези думи много пъти. За съжаление е имало много корупция, кражби и нечестие в страната ни и по време на комунистическия режим, и сега. Така народът ни е сял нечестие и сега жъне плодовете на това, като хората продължават да бъдат ограбвани.

Погледнато в исторически план, народът ни е възприел манталитета на нечестие, “далавери”, измами, лъжи на дребно и хитрости, издигайки в „герои на деня” тези, които са успели по нечестен начин бързо да забогатеят или да се доберат до определено високо положение в обществото. И сега, от това също берем горчиви плодове като нация.

Ето затова, ако искаме истинска промяна, трябва да издигнем гласа си за две неща:
да се покаем от името на народа си за цялото неверие, нечестие и отхвърляне на Бог през годините в страната ни
да имаме отворени врати и силно влияние в обществото, за да направим Бог, вярата в Него и страха от Него познати в страната ни.

Защото нямаше да има толкова самоубийства и отчаяни хора, корупция и престъпления, ако бяха разпространени Добрите новини на Евангелието за спасение и вярата в Бога.
Господ даде двадесет и три години на благовремие и отворени врати за Евангелието, толкова много хора имаха възможността да чуят за Него, но колко от тях откликнаха да променят живота си и да се посветят изцяло на Господа?…

Още веднъж привествам идеята за Национален Молитвен Ден, за да прокларираме вярата си в Бога, да заявим, че Исус е Господ над България и в единство да застанем в пролома за страната си пред целия духовен свят.

2 Летописи 7:14
14. и народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.

Александра Захариева