Основите

Brick wall construction of new house

Какво е “Основите”?
Курс ” Основи на християнството” е обучение, което дава ефективно и библейско изложение на всяка фундаментална доктрина в християнската вяра. Тези основи и доктрини оформят крайъгълните камъни стълбове на храма, който е тялото Христово.

 За какво ми е?
“Основите” е малка тренировка за всеки вярващ, който копнее за здрава библейска основа в християнската си вяра.

Кога?
Този курс се посещава веднъж седмично, Неделя от 9:45-10:30 в продължение на 10 седмици.

Предметите, които се изучават са:

1/Вяра
2/Триединен Бог
3/Молитва
4/Водно кръщение
5/Господната Трапеза
6/Святият.Дух
7/Кръщение в Св.Дух
8/Настойничество и десятък
9/Служението на Църквата
10/Добре дошли

Quinnen Williams Womens Jersey