ОТНОСНО COVID-19

Братя и Сестри, Християнски Център София и Вероизповедание Църкви на Вяра в България отлагаме всички специални, допълнителни събрания, семинари и конференции, но в полза на вярващите вратите на Църквата ще бъдат отворени за Неделните Богослужения.

Молим членове на Църквата или посетители в ХЦСофия, които имат симптоми на грип в съпричастност и в услуга на общественото здраве да останат у дома и да се въздържат от срещи с други хора, докато са напълно здрави. Ако има наложена карантина на някой, нека цялото семейство спази сроковете установени от Министъра на Здравеопазването в РБългария.

Предаваме Богослуженията, Хваление, Проповед и Молитви на живо, така че който желае нека остане у дома и участва чрез Фейсбук страницата на ХЦСофия.

Не бихме си позволили да лишим вярващите от Неделни Богослужения, защото вярата в Бог трябва да бъде поощрявана особено във време на нужда и в труден момент за обществото.

Планираме да имаме извънредни Господни Трапези, Свято причастие, Участие в разчупеното Тяло и пролятата Кръв на Исус Помазаника всяка Неделя, докато пандемията отмине. Вярата в Бог помага за духовното и физическото здраве на личността и обществото.

Това са нашите намерения. В готовност сме за своевременни решения в полза на обществото.

Благословения,
Пастор Иван Хазърбасанов