Пастор Иван и Габи

Пастор Иван е основател и пастор на Християнски Център София, както и председател на Църкви на вяра в България.

Той извършва мисията си да води, поучава и екипира скъпоценните Божи хора с помощта на прекрасната си съпруга пастор Габриела. Те имат три деца: Георги, Йосиф и Таня-Мария.

Пастор Иван служи на конференции и семинари в църкви както в България, така и извън страната, като акцентира върху практичното приложение на Божието Слово. Неговото автентично поучение и смело проповядване е вдъхновило християните и им е помогнало да живеят чрез вяра всеки ден и лично да преживеят победа във всяка сфера на своя живот.
Преди падането на Желязната завеса пастор Иван е млад лидер в подземна църква. След 1989 г., докато България е в прехода си от комунизъм към демокрация, той защитава християнската вяра и свободата за Евангелието- от съдилищата през 1993 г.  до президентския кабинет през 2008 г.
IH-Family -Cropped

Имайки желание и стремеж в сърцето си за мисии, пастор Иван води мисионерски пътувания „По стъпките на апостол Павел” в Гърция и Турция, носейки Евангелието до недостигнатите области на Югоизточна Европа и Средния Изток.

Най- силният му копнеж е да вижда как хора се спасяват и биват подготвени за победоносен живот в Христос!