Ролята на Християните, евангелско-протестантските вярващи в България за Освобождението