Свобода за всеки

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията – заплаха за демокрацията в България

На 29 октомври 2018 г. в предаването „Среща с Благовест Белев“ по Българска християнска телевизия гости по темата за приетия на първо четене в парламента Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията бяха адв. д-р Виктор Костов – главен редактор на Свобода за всеки – и пастор Анатолий Еленков – пълномощник на Национален алианс Обединени Божии църкви.

Дискусията беше насочена към това българската общественост и евангелско-протестантската общност да бъдат предупредени за приближаващата законодателната опасност, която засяга не само правото на свобода на религията, но и демократичните ценности като цяло. В изложението
си адв. д-р Виктор Костов и пастор Анатолий Еленков поставиха акцент върху консолидирания опит за драстично ограничаване на основни човешки права, контрола на държавата във вътрешно-организационния живот на религиозните общности, отрицателното отношение на всички вероизповедания в страната към налаганите промени и нуждата от формиране на гражданска позиция. Гостите в студиото представиха и възможните и неотложни стъпки за
противодействие на законопроекта от страна на гражданите и църковните общности преди внасянето му за второ гласуване.

„Новия” закон за вероизповеданията е опит за „религиозен преврат” в България! Да се противопоставим на установяването на религиозна тирания през 21 век в България от страна на държава не е отговорност само на вероизповеданията, като организации, а това е дълг на всеки вярващ, като гражданин на РБългария, чийто права и свободи са нарушени! Този „нов” закон,
който изглежда по зъл и от закона по комунистическо време, преди 1989 година, въвежда диктатура срещу гражданските права и свободи на личността, контрол върху личния избора на вяра и убеждение, потиска желанието и ограничава възможността на вярващите да подкрепят вероизповедания и местни църкви, в това число и като финансова подкрепа, да участват активно в богослужебните им практики. Според Господ Исус, Християните трябва да сме активната част от
обществото: „сол на земята и светлина на света” Евангелието на Матей 5:13-16. Гражданското общество трябва да дава облика на държавата, а не обратното! Приятели, Християни, бъдете активни граждани за да не се излюпи това зло днес в родината ни. #ЗАСВОБОДАНАВЯРАТА

Пастор Иван Хазърбасанов

Цялото интервю може да гледате тук!