Семейно събиране

Най важните взаимоотношения на планетата са тези с нашите любими хора – членовете на нашия дом.

Как да направим така, че специфичните неща, които Господ е вложил у всеки един от партньорите, да процъфтят и се развият? Как да съчетаваме растежа и служението, в което сме призовани, без да пренебрегваме човека до нас, нито пък едното (служението, работата, семейството) да бъде за сметка на другото? Как да подпомогнем и насърчим човека до нас в практичните неща от ежедневието, в трудностите и напрежението, през които преминава?

На тези и още много специфични въпроси, които ви вълнуват, ще имате възможност да получите отговор в атмосфера на общение и споделяне. Ще можете да откриете принципи, основани на Божието слово, и Божия специфичен план за вашето семейство.

Не пропускайте тази невероятна привилегия!

Очакваме с радост да сме заедно на 17 Ноември от 17,00 ч. в Молитвен Дом Люлин

За допълнителна информация—сем. Гекови

Християнски Център София

20121114-163150.jpg