СЕМЕЙСТВОТО – Пастор Иван Хазърбасанов

Семейството: един мъж и една жена свързани в едно от любовта е Божия план за НАЙ-ДОБРОТО на тази земя. Църквата е по – голямото Божие семейство, затова любовта и посвещанието един към друг на различните части е ключ за здравословен растеж и божествен успех