Семинар “Предбрачни взаимоотношения” – п-р Иван Хазърбасанов

Предбрачни взаимоотношения
Предбрачни взаимоотношения

“Семейството е благословение от Бога”

Битие 1:26 Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

  • Бог създаде човекът, Бог създаде и семейството! Троицата – Бог Отец, Бог Син и Святи Дух, създаде човека! Човекът беше създаден завършен и съвършен, в пълнота; както Бог е Съвършен, така и човекът е завършен и съвършен в семейството!
  • Бог създаде семейството, защото човекът не е създаден да е сам. Както Бог е триединен и не е сам, така и човекът не трябваше да е сам. Това е оригиналният план на Бог за човека.

Битие 1:27 И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

  • Бог създаде човекът като себе си – създаде ги мъж и жена. Пълнотата на човека, завършеността му, идва в семейството.
  • Образът на Бог може да бъде изобразен в семейството!

Битие 1:5 А никакво полско растение още нямаше на земята и никаква полска трева още не беше поникнала; защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята;

  • Бог благославя готовността ти да обработваш земята. Семейството е земя!
  • Божият модел няма нужда от еволюция, защото е вече завършен и съвършен!

Битие 1:7 И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.

  • Както Бог е триединен, така и човекът е триединен- дух, душа и тяло!