Каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца.
Колосяни 3:17

Всеки наш ден трябва да започва с благодарност към Господ. Да Му благодарим, че сме живи, да Му благодарим за здравето, което имаме. Винаги трябва да обръщаме очите си първо към Него, тогава ще виждаме света по различен начин, ще оценяваме малките неща и ще имаме благодарност в сърцата си. В годините, през които съм вярваща, Господ сложи до мен хора, които са ме подкрепяли през каквото и да съм минавала. Благодарна съм за семейството, Пасторите и църквата, които Господ е поставил в живота ми. Всеки един ден е подарък, никога не го приемайте за даденост.

Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.
1 Петрово 4:8

Внимавайте, никой да не връща никому зло за зло; но всякога търсете доброто един на друг и на всичките. Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Духа не угасвайте. Пророчества не презирайте. Всичко изпитвайте; дръжте доброто. Въздържайте се от всякакво зло.


А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до
пришествието на нашия Господ Исус Христос.

Служител Десислава Николова