“Твоята Обещана земя” – нова книга от Пастор Иван

Представяме ви новата книга на Пастор Иван Хазърбасанов “Твоята Обещана земя”

“С тази книга искам да предизвикам вярата ти и да те насърча да представиш пред Бог твоята нужда или видение – нещо конкретно, което по човешки изглежда невъзможно, и да вярваш, че с Бог всичко е възможно.

Може би преминаваш през определени житейски трудности – проблеми в семейството, тежка диагноза, финансова криза или фалит – с други думи, стоиш пред твоя Йерихон. Дълбоко вярвам, че тази книга ще ти помогне да видиш крепостните стени да падат и да преживееш пълна победа в твоята ситуация.

Може би се питаш: „Каква е тайната? Има ли някаква велика мъдрост, която трябва да знам за вярата, за да може Божиите обещания да се изпълнят в живота ми?“. Уверявам те, че най-големите чудеса се крият в най-семплите истини и уроци на вярата. Един такъв основен урок е: „Не се отказвай! Никога не се предавай!“. Бог ти дава карта по пътя към победата. Бог има Обещана земя за теб!

Моята молитва за теб е да живееш в твоята Обещана земя тук и сега. Да се ползваш от твоето наследство в Христос Исус. Бог да ти даде мир в твоята Обещана земя и всяка война да утихне.”

Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победно шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.

2 Коринтяни 2:14

Пастор Иван Хазърбасанов