Хармония ТВ

Хармония ТВ
Хармония ТВ

Хармония TV (www.HTV.bg) е християнска телевизия, която е част от видението на Евангелска Църква на вяра – Емануил, гр.Пловдив.

Без да претендира, че е национална християнска телевизия, Хармония TV е отворена към обществото и желае да достигне до всеки дом в България, независимо от пол, етнос и религиозна принадлежност.
HTV стартира като Интернет телевизия и има планове за в бъдеще да се излъчва от сателит.

Quinnen Williams Womens Jersey