ПАСТОР ДЖИЙН КИНУТИЯ
Главен пастор, Faith4Life, Найроби, Кения

Моли се за посока относно своето предназначение

Здравейте. Аз съм Джийн Кинутия, главен пастор на църква Faith4Life в Найроби, Кения. Добре дошли в Ден 2 от 30 дни на молитва. Нашият фокус днес е да се молим за посока относно Божието предназначение. В света има много програми и курсове, които са развити, за да помогнат на хората да разберат предназначението си. Но ако искаш Божията посока за своята цел, трябва да говориш с Бог. В Ефесяни 1:18 Апостол Павел се моли: „и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство“. Тази молитва е чудесно място, от което да започнеш да питаш Господ каква е посоката и целта Му за живота си. Моли се на разбираем език; моли се в Духа. За да бъдат просветлени очите на разбирането ти, трябва да прекарваш време в Божието Слово – да четеш Словото, да го изучаваш, да го размишляваш, да го изговаряш. Така не само ще се молиш, а и ще четеш Словото и ще получаваш посока относно предназначението си и ще имаш повече и повече яснота. Но не искаш само да знаеш каква е целта ти; моли се да я изпълниш. 2 Тимотей 4:7 казва: „Аз се подвизах в доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих;“ Не искаме да изпълним предназначението си със собствени сили, а да бъдем като апостол Павел – способни да се борим в добрата битка и да завършим пътя си, понеже сме опазили вярата. За да изпълниш целта си, трябва да държиш вярата си в Бог. Доверявай Му се за това, за което Той те е призовал. Вярата ти в Бог ще ти даде победа. Искай от Него и мъдрост според Яков 1:5. Мъдростта ще ти помогне правилно да прилагаш знанието, което Бог ти е дал. Мъдростта ще ти даде Божия метод как да изпълниш Неговото предназначение. Ще ти даде посока и прозрение. Така че големият план на Бог за живота ти зависи от твоето ежедневно покорство. Имаш възможност в тези 30 дни на молитва да се покориш на Бог. Така че нека усърдно и старателно се молим през тези 30 дни. Слава на Господа.