ПАСТОР МИЛКО МИЛКОВ
Главен пастор, Християнски център на вяра, Варна, България

Моли се за Европа

Аз съм пастор Милко Милков. Пастирувам църква във Варна, България, в Европа. Днес се молим за Европа. Нека видим какво ни инструктира Божието Слово. Първите стихове в 1 Тимотей, глава 2, казват следното: “И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.” Нека се молим, защото усърдната молитва на праведния човек е с голяма сила. Насърчавам те днес. Изпълвай се с любовта на Бог. Изпълвай се със Святия Дух, защото любовта на Бог бе излята в сърцата ни чрез Святия Дух. И когато употребяваш тази любов като оръжие, можеш да насочиш Неговата любов и любовта Му ще извърши всичко. Ще постигнем всичко чрез помазанието на Святия Дух. Така че нека се насладим на деня и да се молим за Европа, изпълнени със любовта на Бог към този континент и към всички страни в Европа. Нека се радваме днес, защото радостта на Господ е наша сила. Нека използваме любовта на Бог и силата Му, обичайки този континент и гледайки на този континент с любовта на Христос като нашата небесна перспектива. Ще имаме всичко, което устата ни изрича, когато сме изпълнени с тази любов. Така че бъди насърчен днес и наслаждавай на компанията на Святия Дух, обичайки този континт и нека говорим от небесните места, където сме поставени в Христос. Нека се наслаждаваме в това да благославяме този континент.