СЛУЖИТЕЛ МЕЙ БОШОФ
Слово на вяра, Саутфийл, Мичиган

Моли се за управлението на страната си

Здравейте. Казвам се Мей Бошоф и днес ще се молим за управлението на страната. 1 Тимотей 2:1-4 казва: “И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.” Даден ни е мандат от Бог за молитва, демонстриран от самият Исус, докато беше тук на земята. Молба е искане да направиш нещо. Ние правим нещо повече от това да разказваме на Бог за нещо. Нуждаем се от действие. Така че Тимотей ни насърчава да се молим и да търсим Бог относно всеки в позиция на власт. Вместо да говорим да говорим и да си изказваме мнението, трябва да обърнем внимание на молитвата. Много се случи в последната година в политически, духовен и физически аспект. Можем да се съгласим, че все още има предизвикателства, пред които светът е изправен. Понякога това може да е натоварващо. За разлика от света обаче ние имаме надежда в Бог. Имаме сила, която другите не познават. Какъв по-добър пример от Исус, който демонстрира живот на молитва. Библията ни казва, че Исус се молеше сутрин в най-различни ситуации. Виждаме Исус да се моли в Гетсиманската градина, търсейки Бог в трудно време. Но Исус казва “Не Моята воля, а Твоята да бъде.” Имаме толкова много примери, в които Исус се моли. Ако Исус го правеше, и ние можем. Трябва. Призвани сме от Бог. Ние сме Негови ученици. Някои от нещата, които променяме, са системата на образование, на отбраната, на икономиката. Нуждаем се от богоугодни лидери, на които Бог да дава познание на истината и да обърне сърцата им към правдата. Резултатът намираме във 2 Летописи 7:14 “и народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.” Молитвата е наше оръжие срещу силите на мрака. Нека го използваме. Нека се молим за хората във власт и да гледаме как Бог се движи. Помни, Исус е Господ.