ПАСТОР МИШЕЛ ФЪРГЮСЪН
Изпълнителен директор, Слово на вяра, Саутфийл, Мичиган

Моли се за семейството и приятелите си

Здравейте. Аз съм пастор МиШел Фъргюсън и днес имам честта да се моля с вас за нашите семейства и приятели. Знаете, че понякога, особено в трудното време, в което живеем днес, е лесно да използваме думите си просто да говорим какво се случва, какво не се случва, какво става по света, какви са диагнозите за това и онова. Вместо това обаче искам да ви насърча днес да използвате силата, която ни е дадена, защото Исус ни обича толкова много, че Той умря за нас и има сила в думите ни. Събираме се заедно да се молим и да изговаряме съвършената воля на Бог за нашите семейства и приятели и те да не се откланят ни наляво, ни надясно, а да преживяват възстановяване в живота и финансите си, в здравето си и във всяка ситуация. Искаме да се молим и да имат мъдрост в изобилие и утехата на Святия Дух и радостта, идваща от познаването на Бог, да расте във всеки един от тях. Молим се за онези от семейството и приятелите ни, които все още не познават Исус – очите им да бъдат просветлени и да дойдат до чудесното познание колко добър е Той. Искам да насърча и вас – ако имате ситуации и неща в живота си, за които не знаете как да се молите, ето защо е чудесно да се молите в Святия Дух. Библията говори в Коринтяни, че когато се молим в Святия Дух, нашето разбиране може да е безплодно, но се молим според съвършената воля на Бог т.е. молим се със същите молитви, с които самият Бог би се молим. Така че днес като семейство нека се обединим и гледаме как Бог се проявява, когато издигнем глас и се молим и стоим във вяра за нашите семейства и приятели.