ПАСТОР ИВАН ХАЗЪРБАСАНОВ
Главен пастор, Християнски център на вяра, София, България

Моли се за гонените християни

Шалом на всички. 30 дни на молитва – колко много молитва. Днес се обединяваме в молитва пред Божия престол на благодат, за да придобием милост и да намерим благодат за нашите братя и сестри от гонената църква по света. Аз и пастор Габи лично сме били младежки лидери, част от незаконната гонена църква пред падането на комунизма тук през 1989. Имам честта и привилегията да насоча вниманието ви към гонената църква днес. Има сурово гонение на християните, на нашите братя и сестри в Близкия Изток и Азия, в Африка и в други части на света. Надига се гонение срещу църквата дори и в свободните страни. Религиозни и светски лидери се опитват да заглушат гласа на църквата. Затова днес се молим за издръжливост, търпение и смелост от Господ Всемогъщия за нашите братя и сестри – да бъдат глас както Йоан Кръстител бе гласът за Исус в своето време и поколение, както Мойсей бе Божия глас за народа на Израел. Евреи 13:3 ни казва да помним тези, които са затворени и околовани поради гонението. Имаме състраданието на Исус в сърцето си днес, молейки се за преследваната църква. Ще се молим с Ефесяни 6:8-20. Смелостта, дадена на Павел да говори тайните на благовестието ние приемаме с вяра по благодат като отговор на нашите молитви от нашия Господ Исус Христос днес за гонената църква по света. Когато религиозните водачи и управници във времето на Петър и Йоан им забраниха да говорят в името на Исус и да поучават в името на Исус, те отидоха при своите си. Те се молиха заедно за смелост. Бог им даде смелост, както и протегна Своята ръка, извършвайки чудеса и знамения за тях. Днес се молим също Божията ръка да се движи мощно чрез и в гонената църква чрез знамения и чудеса и смелост за вярващите, които да печелят скъпоценна жетва на души за Господ Исус в това последно време. В името на Исус се молим днес. Амин.