СЛУЖИТЕЛ АНИТА ДЕЙВИС
Слово на вяра, Саутфийлд, Мичиган

Моли се за голямо съживление

Добре дошли в Ден 11 от 30 дни на молитва. Днес ще се молим за голямо съживление и трябва да споменем някои неща преди това. Ефесяни 5:11-14 казва: “И не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте; защото това, което скришом вършат непокорните, срамно е и да се говори. А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно, е осветено. Затова е казано: „Стани, ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те осветли Христос.“ В превода The Message се казва “Събуди се от съня си. Излез от ковчега. Христос ще ти покаже светлината.” Първото за което трябва да се молим е тялото Христово да се събуди и да остави драмата, греха и всичко, което ни пречи да вървим напред в задачата, която Бог ни е дал – да излезем и да правим ученици. Това е, което ще събуди света. За света ще се молим според Деяния 26:18 “да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в Мене.” Това е което искаме да видим св света. Молим се Бог да отвори очите им. Молим се да се обърнат от мрака към светлината. Молим се да приемат прошка на греховете си и да приемат Исус за свой личен Господ и Спасител. Молим се така за целия свят. Искаме като църква да се събудим и да се молим светът да се събуди. Последният стих е в Матей 9:37-38: “Тогава каза на учениците Си: Жътвата е изобилна, а работниците – малко; затова се молете на Господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата Си.” Молим се църква да се надигне, да оставим нещата, които ни пречат, и да продължаваме с мисията да печелим души за Исус. Молим се и за света – очите им да се отворят, да разберат Кой е Бог, да приемат прошка на греховете си и да Го приемат за свой личен Господ и Спасител. Молим се и за работници на нивата. Когато се молиш за тези неща, бъди отворен, защото чуй – Той праща теб. Хайде да се молим.