ПАСТОР ЛИЙ ФЪРГЮСЪН
Слово на вяра, Саутфийлд, Мичиган

Моли се за по-велико проявление на дарбите на Духа

Добро утро. Казвам се пастор Лий. Днес е ден 14 от нашите 30 дни на молитва. Днес ще се фокусираме върху молитва за по-велико проявление на дарбите на Духа. Ако отворите Библията си на 1 Коринтяни 12:31, там пише: Копнейте за по-големите дарби, а при все това аз ви показвам един по-превъзходен път.” Нека да отворим на 1 Коринтяни 14:12, къде се казва: “Така и вие, понеже копнеете за духовните дарби, старайте се да се преумножат те у вас за назидание на църквата.” Ако си като мен, проучваш много онлайн и следиш новините и слушаш какво се случва по света – ако слушаш известията в момента, то е ясно, че живеем в отчайващо време. За мен е очевидно, че живеем в последни дни. Не ни остава много време на този свят. Врагът също го знае; така че това, което той прави, е да увеличава напрежението в света и хората напълно се побъркват. Свидетел съм на неща, които никога не съм си мислил, че ще видя. Израснал съм в църква и съм слушал за завръщането на Исус. Той ще се върне скоро. Той се връща скоро – това съм слушал цял живот. За мен е очевидно, че Господ ще се завърне. И в резултат нивото на греха и неправедата се е увеличило и хората правят каквото си искат, живеят както си искат и не усещат начинът им на живот да има някакви последици. Ние трябва да сме разрешението. Библията казва, че ние сме светлина на света; ние сме солта на земята и ние можем да застанем в пролома. Трябва да се молим за по-голямо проявление на дарбите на Духа. Как светът наистина ще познае Исус Христос, ако не вижда Исус в нас? Трябва да бъдем представители на Исус Христос, докато все още сме на тази земя. Трябва да ходим в Духа. Трябва да можем да изцеляваме болните не чрез нашата собствена сила, а чрез силата на Святия Дух, чрез проявлението на духовните дарби. Трябва да изцеляваме болните. Хората се борят с проблеми като депресия и тревожност, проблеми в ума си, проблеми във взаимоотношенията си, проблеми в емоциите си. Трябва да бъдем представители на Христос. Трябва да сме тези, които да са светлина и сол на света. Така че днес в молитвеното си време искам наистина да се фокусираш на това да искаш от Бог повече проявление на духовните дарби в твоя живот, за да бъдеш ти представител на Исус. Когато отиваш на работа или когато си в своята общност, ти можеш да полагаш ръце на болните. Библията казва, че щом сме вярващи, ако на болни полагаме ръце, те ще оздравяват. Трябва да вярваме, че имаме силата – същата сила, която е в Исус Христос. Имаме същата сила. Трябва да фокусираме ума си днес на духовните дарби и да позволим тяхното проявление в живота ни да расте в името на Исус.