СЛУЖИТЕЛ ДЖЕЙСЪН МИЧЪЛ
Слово на вяра, Саутфийлд, Мичиган

Моли се за Антарктика и Австралия

Здравейте. Аз съм служител Джейсън Мичъл. Днес е Ден 16 от нашите 30 дни на молитва. Днес ще се молим за Антарктика и Австралия. Може би се чудиш защо ще се молим за Антарктика. Псалом 24:1 казва: “Господня е земята и всичко, което има в нея, вселената и тези, които живеят в нея;” Затова ще се молим според 1 Тимотей 2:1-2, където апостол Павел казва: “И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.” Така че започваме с молитва за министър-председателя на Австралия, Скот Морисън. Молим се Божията мъдрост да се проявява в и чрез неговото управление. Молим се да е обграден от благочестиви хора, които дават божествен съвет. Молим се за партиите в Австралия – Божията мъдрост да е на тяхно разположение и да действат по морален и законен начин. Молим се за всички политически фигури. Молим се Божията мъдрост да се проявява в и чрез тях. Молим се богоугодни хора да бъдат в екипа и да дават божествен съвет. Издигаме Сидни, Мелбърн, Пърт, Канбера. Молим се за всеки щат, всяка територия в Австралия. Молим се Божиите хора да имат благоволение да бъдат избирани и поставяни на позиции на власт. Издигаме и църквата в Австралия. Молим се пасторите да проповядват Словото със смелост и безкомпромисност. Молим се Словото да се разпространява безпрепятствено. Молим се и за Антарктика. Молим се Божията воля да бъде върху този континент. Молим се Господ на жетвата да избрати работниците Си в Антарктика, така че всеки сантиметър от света да е покрит с Божието Слово. Молим се за всичко това във властта на името на Исус. Бъдете благословени.