ПАСТОР ТИМЪТИ РАМЗИ
Главен пастор, Място на благодат, Лондон, Великобритания

Моли се за тези, които се борят със скръб и депресия

Здравейте, семейство. Аз съм Тимъти Рамзи и съм главен пастор на Място на благодат в Лондон. Бог да ви благослови. Чест е да сме заедно в Ден 17 от 30 дни на молитва. Молихме се за важни въпроси, близо до Божието сърце. И мисля, че няма нещо по-близко до сърцето Му от това, за което ще се молим днес. Ще се молим за хората, борещи се със скръб и депресия. От Стария до Новия завет виждаме в характера на Бог, че Той е привлечен от хора, които страдат. Той е привлечен от онези, които минават през изпитания, трудности и загуба – част от човешкото битие. Ще прочетем от 2 Коринтяни 1:3-5 “Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха.” Това са насърчаващи думи, защото ниу показват, че Бог е пълен с милост и Той утешава. Той е Бог на всяка утеха. Каквато и да е утеха намираме в Бога. Библията казва “Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Защото както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христос.” Виждаме, че поради онова, през което Христос премина, Той се постави в позиция да отговори на мъката и скръбта ни, да отговри на болката, която понякога идва от житейските изпитания, особено когато изгубиш любим човек и усещаш празнота и липса. В последните години усетихме много от това, но Бог ни утешава. Той е заедно с нас в страданието и ни казва, че не трябва да сме сами в това. Всъщност Исус пострада с нас чрез човешката Си опитност и чрез кръста. Но Той възкръсна от страданието Си и заради това ние също можем да имаме победата, която Той ни е дал, защото Той пострада вместо нас на кръста. Божието сърце е към страдащите и към минаващите през изпитания и трудности. Ако си изгубил близък, Божието сърце е към теб. Той е Бог, Отец на всяка милост и утеха. В Псалом 43:5 Давид пише “Защо си отпаднала, душо моя?” Душата е там, където са емоциите. Там чувстваме болката, когато загубим някого. Когато погледнем живота си и дойдат мисли на депресия, нашата душа – чувствата ни започват да я усещат дълбоко и псалмистът нарича това “отпадналост”. Сякаш душата е принизена. Той пита също: “И защо се смущаваш дълбоко в мене?” Защо си умълчана, защо си отпаднала, защо си депресирана, какво се случва вътре в мен? И след това ни насърчава и вярвам, че ни дава отговорът. Ето какво трябва да направим – независимо дали сме покосени от скръбта, независимо дали сме преживели загуба, независимо дали сме в депресия поради сезона от живота ни. Има един отговор – надявай се на Бог. Той казва “Надявай се на Бога”. Трябва да поставим надеждата си в Бог, защото Той е Отец на всяка милост и утеха. Давид казва “Защото аз още ще Го славословя; Той е помощ на лицето ми и Бог мой.” Бог е помощник и днес се молим за всички, които преминават през скръб и се борят с депресия. Припомням ти, че Бог е помощ на лицето ти. Той ще те преведе през този сезон. Обединявайки се в Духа и молейки се в съгласие според Божието Слово, вярвам, че радост ще дойде в дома ти. Радост идва в сърцето и душата ти и емоциите ти ще бъдат възстановени от Бог на всяка утеха. Насърчавам те с тези думи. Нека продължаваме да се молим и да се приближаваме към нашия Бог. Бог да те благослови.