ПАСТОР ФРАНК ДЕЙВИС
Faith4Life, Толедо, Охайо

Моли се за мисиите и Служението на Кийт Бътлър (КВМ)

Добре дошли в 30 дни на молитва. Аз съм пастор Франк Дейвис и се вълнуваме да сме заедно днес. Имахме удивително време на молитва и днес няма да е по-различно. Ще се молим за мисите и за КВМ – Служението на Кийт Бътлър (Keith Butler Ministries). Библията казва в Матей 28:18-20 “Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.” Последното нещо, което Исус каза по време на земното Си служение, е всички ние да излезем в света и да проповядваме благовестието. Може би не можеш да го направиш физически, но определено можем да се молим за онези, които могат. Вижте, мисиите съществуват, защото не съществува поклонение. С други думи, има хора по света, които не познават Бог. Не знаят, че са създадени, за да Му се покланят и никога не са преживявали радостта от присъствието на Господа, което ние преживяваме, когато се покланяме. Затова Бог е дал поръчение на епископ Бътлър чрез КВМ – Служението на Кийт Бътлър – да занесе евангелието на Исус Христос по целия свят, особено в Европа. Нека се молим днес Бог да изпрати работници на мисионерското поле и да им дава правилните думи на правилното време, така че хора да се спасяват. Нека се молим за КВМ благодат и благоволение да ходят пред тях и да благоуспяват в пътя си, да имат финансите и ресурсите, нужни за изпълнението на поръчението, което Бог им е дал. Докато се молим, вярвам, че Бог ще отговаря на молитвите ни и човешки животи ще бъдат променяни. Бог да ви благослови.