ПАСТОР РЕЙ МАККЛИНТЪК
Слово на вяра, Саутфийлд, Мичиган

Моли се за пасторите и духовните лидери

Добре дошли в Ден 19 от 30 дни на молитва с посланията на Слово на вяра. Аз съм пастор Рей МакКлинтък и служа в църквата в Саутфийлд, Мичиган. Имам честта да ви насърча да се молите за своя пастор. 1 Тимотей 2:1-4 казва: “И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Тук всяка неделя и сряда някой служител води събранието в молитва. Този пасаж е основата на молитвата ни. Бог ни дава отговорността да се молим за всички във власт – в авторитет на работното място, в правителството, в образованието, във всяка област на живота ни. Тези хора в позиция на власт се нуждаят от молитвите ни и Бог иска да се молим за тях. Но най-вече да се молим за пасторите си, защото 1 Коринтяни 12:28 ни казва, че Бог е поставил в църквата пастор. Бог ги е поставил да бъдат духовен авторитет над нас, за да ни учат и помагат да израстваме духовно. Бог да “постави” означава, че Той е основал служението на пастора. Бог задава отговорностите на пастора, както и нашите към пасторите. Пасторът е ключът към успеха на местната църква. Тези, които посещават местната църква и пасторът имат отговорност, дадена от Бог, да се молят за хората от тази общност вярващи. Марк 6:33 ни казва първо да търсим Божието царство – Божият начин да вършим нещата. Бог е поставил нещо и ние сме отговорни да следваме законите на царството. Бог е Този, Който е поставил естествените закони в Битие. Той е поставил луната и звездите, както и земята. Естествената орбита все още функционира, също както и духовният свят. Естественият свят бе създаден от духовния. Нека вършим своята част като издигаме и подкрепяме Божието царство и това, което Той е постановил, молейки се за пасторите си. Бог да ви благослови всички.