ПАСТОР АНДЖОЛО ФИЙЛДЪР
Слово на вяра, Саутфийлд, Мичиган

Моли се за Южна Америка

Какво става? Аз съм пастор Анджоло Фийлдър, един от служителите в Слово на вяра в Саутфийлд, Мичиган. Развълнуван съм за Ден 20 от нашите 30 дни на молитва. Фокусът ни днес ще е да се молим за континента Южна Америка. Божието Слово ни казва в 1 Тимотей 2:1-2: “И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.” Когато се молим за царе и за всички, които имат власт, всяка форма на лидерство на местата, където живеем или за които се молим, това директно повлиява на хората. Виждаме това и в Притчи 29:2: “Когато праведните са на власт, народът се радва; но когато нечестивият началства, народът въздиша.” Молим се Божието Слово да бъде в този континент, във всяка страна, във всяка форма на управление и ръководство, да има благочестиви мъже и жени на тези места на власт, които да действат праведност. Молим се това да влияе не само на ръководството, а и на всеки човек в тези области. Божието Слово е много ясно: всеки човек има възможността да чуе истината за Исус и се молим за отворени врати днес в Южна Америка, за да могат нашите братя и сестри там да бъдат насърчени и изпълнени със сила да споделят Исус. Молим се за всички, които живеят на тези места – сърцата им да бъдат меки и отворени да приемат Исус какъвто е Той наистина – единственият истински Бог, Онзи, Който умря за нас и Който възкръсна, Който е жив и днес и Който ще спечели целия този континент за Христос. Готов ли си? Аз съм. Нека се молим.