Слово за 2021

Във време в което всичко се клати има 5 неща, 5 истини, измерения и основи в живота на вярващия, които остават същите през 2021-ва година. Тези 5 неща, които са постоянни, които няма да се променят, които остават същите без колебания, дефицит, липса, криза и без каквото и да е поклащане са: Божието Слово, Божия Трон, Божиите
Деца, Божията Църква и Божията Любов
!
Света е уплашен, объркан и парализиран, но впреки това, ако ти стоиш твърдо в това Слово и Обещания ще благоуспяваш във всичко, което вършиш, както благоуспява душата ти в Христос!

1.Словото на Бог

Вижте повече

2. Трона на Бог

Вижте повече

3. Децата на Бог

Вижте повече

4. Църквата на Бог

Вижте повече

5. Любовта на Бог

Вижте повече

Нашата #надежда не в новата година, а в #добрината на Бог, който в #Христос направи всичко ново за нас!
Благодатта на Господ Исуса Христа, любовта на Бог и общението на Светия Дух да бъдес всички вас през цялата 2021 година. Амин!
Пастор Иван Г. Хазърбасанов

Гледайте цялото послание за 2021 от Пастор Иван Хазърбасанов ТУК!


2021ва – година на Божията добрина.

С голяма радост и увереност споделям, че 2021 година ще е година на добротата на Господ в живота ви!

Ако видим следващата година като добра и благословена от Господ, такава ще бъде! Нека фокусираме на правилните неща и те ще станат явни в живота ни. Истината е, че Бог е добър винаги и Неговата доброта не зависи от обстоятелствата, но е част от характера Му и непроменимата Му същност! Стой във вяра и знай, че 2021 ще е твоята най-добра година.
Бъдете здрави, благословени и светете с Божията святост, защото от това се нуждае този все по-тъмен свят!
2021-ва ще е добра година!
Георги Хазърбасанов

Гледайте цялото послание за 2021 от Георги Хазърбасанов ТУК!

Quinnen Williams Womens Jersey