ЕВАНГЕЛИЗАТОР КЕЙ СТРАМЛЕР
Слово на вяра, Саутфийлд, Мичиган

Моли се за неспасените и отпадналите да се завърнат

Здравейте. Аз съм евангелизатор Кей Страмлер и това е 21-ви ден на молитва. Днес ще говорим какво Исус ни каза да направим – да излезем в света и да проповядваме благовестието на всяко създание. Божията воля е всеки да бъде спасен и да познае истината. Но те няма как да го направят, ако някой не отиде. Исус казва в Матей 9:37-38 да се молим Господ да изпрати работници за жетвата. Няма как да съберем жетва, ако някой не бъде пратен. Но някой трябва да се моли на Господ. Ако Господ знае, че имаме нужда от работници, защо трябва да се молим за тях? Защото Той каза да искаме. Трябва да искаме, защото Бог не прави нищо на земята, ако не го поискаме. Така че искаме Господ да изпрати повече работници на жетвата, защото в момента те са малка. Имаме нужда повече хора да проповядват благовестието. В Лука 4:18 Библията казва, че Исус се изправи и каза: “Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господня година.” Той чете за Себе Си от книгата Исая. Но днес ти можеш да кажеш “Божият Дух е върху мен. Бог ме е поставил да проповядвам благовестието на всяко създание. Помазал ме е да изцелявам сърцесъкрушените и да освобождавам наранените и да проповядвам благоприятната Господня година.” Отговорност на всеки е да печели души. Хората по света трябва да бъдат спасени. Трябва да се молим за неспасените и за блудните синове и дъщери, които са напуснали дома и трябва да се завърнат. Но те няма да се върнат, ако някой не отиде и не им каже истината на благовестието. В Марк 16:15 Исус казва на учениците “И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.” След това говори за знаменията, които следват вярващия. Ако си вярващ и имаш ръце, влизаш в тази категория. Отговорност е на всеки да печели души. Да печелиш души е мъдро. Бог ни казва “Ако поискате, ще ви дам народите за притежание.” Бог иска да печелим души. Трябва да излезем и да го правим, за да бъде Божия дом пълен. Отговорност е на всеки. Ще го кажа отново. Не е само за пророка, нито само за апостола, не е просто за епископа или евангелизатора. Всеки, който е новороден, има поръчението да печели души. Може би не си евангелизатор, но вършиш работата на евангелизатор – да бъдеш спасен от греха. Благовестието е това – повярвай и се спаси. Повярвай, че Исус изцелява, освобождава, избавя. Че Исус умря, възкръсна на третия ден и Го приеми за личен Господ и Спасител. Цитираме често 1 Тимотей 2:1. Там се казва, че ние трябва да се молим. Ние трябва да искаме от Бог. Отче, в името на Исус, изпрати духовни работници на пътя на всеки човек, които да им послужат така, че да приемат. Искай. Трябва да се молим работникът така да използва меча си, че всеки човек, до когото се докосне, да излезе от духа на мрака и да влезе в царството на светлината в името на Исус. Това е Божията воля за теб и за мен. Това е 21-вият ден на молитва и не забравяй, че е твоя отговорността да печелиш души, както е и моя. Амин. Бог да те благослови и ще се видим на нивата.