ПАСТОР МАРИО БЕНЕТ
Главен пастор, Църква Faith4Life, Раунд Рок, Тексас

Моли се за своите финанси

Добре дошли в 30 дни на молитва. Фокусът ни днес са финансите. Божието Слово ни казва в Евреи 7:8, че когато даваме десятък и дарение, това е свидетелство, че Исус живее. Словото ни казва и в Малахия 3:10 да донесем всички десятъци и дарения в Неговия дом, за да има изобилие. И накрая 2 Коринтяни 9:7 казва “Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;” Това е Божията воля. Така че се молим за финанси поради три причини. Първо, това е свидетелство, че Исус живее. Второ, за да има ресурси в Божия дом, така че Божията работа да бъде изпълнена. Трето, за да изобилстваме във всяко добро дело – за да бъдем ръцете и краката, които Бог ще употреби да излязат и да служат. Хайде, нека се молим.