ПАСТОР МАТЮ ТАРКИНГТЪН
Главен пастор, Църква Faith4Life, Далас, Тексас

Моли се съдиите да отсъждат справедливо

Здравейте на всички, аз съм пастор Мат от Faith4Life, Далас. Беше удивително да се съберем от всички краища на света и заедно да се молим, вярвайки Бог да извърши това в последните дни? Днес ще се молим съдиите да отсъждат справедливо. какво значи това? Праведността е Божият правилен начин да вършиш нещата. Така че това значи съдиите да не отсъждат според популярното мнение или според това, което е политически коректно, а според Божията истина и закон. Нека да прочетем съвремен превод на Исая 1:26 “И отново ще ви дам добри съдии и мъдри съветници, каквито имахте. Тогава Йерусалим отново ще бъде наречен дом на справедливост, верният град.” Едно от нещата, за които вярваме, е съдиите, които са корумпирани, да имат отворени очи за истината и да разбират истината на Божието Слово – работници да идват в живота им и да им споделят добрите вести на благовестието, сърцата им да бъдат меки да чуят Божия правилен начин на отсъждане. Тези покварени съдии, които са решили да живеят нечестиво и да вземат несправедливи решения – вярваме Бог да ги премахне от тези позиции и да има отворени възможности и благоволение благочестиви мъже и жени да застанат на тези места и да ръководят праведно. Левит 19:15 казва “Да не извършвате неправда в съд; да не показваш лицеприятие към сиромаха, нито да се притесняваш от личността на големеца, а по правда да съдиш ближния си.” Правдните съдии не показват пристрастие въз основа на нечий икономически статут, раса или произход, а според закона. Искаме вярващи в Библията съдии, за да отсъждат според истината и правдата, което е Божият начин нещата да се вършат. Пише се “по правда да съдиш ближния си.” Ще застанеш ли заедно с мен в молитва и съгласие праведни съдии да бъдат в позиция на власт, така че правдата да царува. Нека се молим.