СЛУЖИТЕЛ ЛИНДА БЪРДЕТ
Слово на вяра, Саутфийлд, Мичиган

Моли се за Азия

Здравейте. Казвам се Линда Бърдет и днес фокусът на молитвата ни е Азия. Исус ни казва в Марк 16:15 да отидем по целия свят и да проповядваме благовестието на всяко създание. В света има 7,9 милиарда души и от тези хора 4,7 се намират в Азия – континентът, за който се молим днес. Когато си мислим за Азия, обикновено се сещаме за Китай, Япония или Малайзия, Индонезия. Но не осъзнаваме, че Азия включва много повече от това. Тук са Индия, Пакистан, Афганистан, Турция и много други. Така че мислейки за всички тези страни, виждаме, че става въпрос за много много хора. Всъщност 59% от населението на планетата са концентрирани в Азия. В този регион едва 9% са християни. Това значи, че 90% от хората, живеещи в Азия, не са новородени и означава, че ако нямат възможността да приемат Исус за Господ и Спасител като чуят благовестието да им се проповядва така, че да го приемат, то може да не отидат на небето като свой вечен дом и ние като църква трябва да направим нещо по въпроса. Какво можем да направим? Можем да се молим. Можем да се молим за управлението и властите в тези страни. Можем да се молим тези хора да се новородят и да се изпълнят със Святия Дух, защото каквито са водачите, такава е и страната. Можем да се молим Бог да премахне слепотата от очите им, за да видят нуждата си от Спасител и да осъзнаят, че Исус е единственият път към Бога. Можем да се молим за преследваната църква в тези области – Бог да ги предпазва, да ги пази от всякакво зло и опасност, да им дава сила. Можем да се молим Бог да ги избавя от злите и нечестиви хора, които се опитват да ги преследват заради вярата им. Скъпи хора, имаме много голяма задача днес. Работата ни е да се молим хората в континента Азия и вярвам, че докато днес се молим, Бог ще продължава да движи Духа Си в този регион и мъже и жени, момчета и момичета ще се новораждат в резултат от времето на молитва, което си посветил за тези хора. Така че защо не се молиш с мен днес? Благодаря ти.