ПАСТОР БЕТЕЛ ЧОТО
Чудотворни християнски служения Слово на вяра, Претория, Южна Африка

Моли се за Африка

Казвам се Бетел Чото и съм главен пастор на Faith4Life, Южна Африка. Днес е Ден 28 и се молим за континента Африка. Молитвата ни ще е въз основа на 1 Тимотей 2:1-2 “И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.” Следващият пасаж е от Притчи 29:2 “Когато праведните са на власт, народът се радва; но когато нечестивият началства, народът въздиша.” Нека първо се молим за тези във власт – президенти и министър-председатели на африканските страни, народът да има добро ръководство в това поколение. Молим се диктатори, които имат някаква власт и не зачитат човешките права и всяка човешка форма на управление да бъде заменена от мъже и жени с интегритет. С лидери, които имат хората в сърцето си, а не себични интереси. Водят се междуплеменни войни, подклаждани от ислямистки екстремисти и терористи, които разрушават континента. Молим се за мир в Африка. Когато праведните управляват, народът се радва и има тих и мирен живот в благочестие. Молим се против трафика на деца и хора поради бедност и културно уредени бракосъчетания на малолетни и жени. Поради изразената култура в континента етиката отстъпва на традициите. Дяволът е използвал това, за да заслепи църквата. Тя не е съумяла да направи разлика между Божиите принципи и африканската култура. Нека се молим очите на вярващите да бъдат просветени, за да разбират какво е култура и какво – християнство. Континентът има най-ниските показатели на здраве в света и се молим проповядването на благовестието на царството да донесе изцеление на болестите и немощите. Молим се покварените лидери да не крадат ресурси, предназначени за медицински учреждения, които осигуряват здравеопазване на хората. Молим се всички фалшиви служители във всяка страна да бъдат изобличени. Молим се Бог да издигне искрени служители, които ще проповядват истинското благовестие, защото жетвата е изобилна. Спасението на континента е в ръцете на откритите Божии синове. Молим се днес църквата на Исус Христос да излезе от културната система и да се отдели за Божието царство. Нека се молим в Името на Исус. Амин.