3-ти март – Празник на свободата

3март

3-ти март е ден, в който честваме победата на свободния дух и ум над скованата от страх душа. Ден, в който си спомняме за хората, посветили живота си на истината, в която вярват, и в нейното име са го жертвали. Хора с мечти, хора-визионери! Хора, вярващит в саможертвата, в чистотата на сърцето и делата, в силата на единството и честните взаимоотношения. Хора, казали „Не!“ на безгласието срещу нечовешките постъпки на човешки същества. Хора, които знаят какво е да се обича нещо истински, да се обича Отечеството.Хора като Левски, Раковски, Бенковски, Каравелов, Ботев. Хора, отхвърлили робското иго първо в душата, aслед това и от гърба си. Хора, готови да платят цената. А цената за свободата е висока. Цената бе проливане на кръв. И тази кръв се проля. Проля се в Старозагорското въстание, проля се в Априлското въстание, Баташкото клане, проля се на връх Шипка.Защо проляха кръвта си? – Заради свободата. Заради коя свобода обаче? Политическата ли? Икономическата ли? Свобода от всяко потисничество, от всеки гнет; свобода от апатията пред лицето на нечестивия враг отомански; свобода от примитивизма на идеалите; свобода да копнеят за нещо повече; СВОБОДА ОТ СТРАХА – този паразит, който те яде отвътре и заразява и тялото, и душата.

Каравелов пише: “Когато се той [българският народ] освободи от гръцкото духовенство и от турското иго, то ще бъде свободен политически; а когато се освободи от своята простота и незнание, от своите стари суеверия и допотопни нрави, то той ще бъде свободен и духовно.”

Левски, Бенковски и всички други наши революционни дейци, загинали преди да видят с очите си подписването на Сан Стефанския мирен договор на 3-ти март, умряха свободни! Те имаха своята вяра и надежда, че „Всичките народи в нея (България) щат живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всичките еднакво ще е само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наша България!“(Левски) Те имаха любов към своите съотечественици. Те имаха огън в сърцето, имаха ревящ лъв в душата. И другите ги чуха! Чуха и гласа на тяхната кръв. Апостолът на свободата, Васил Левки, казва: „Дела трябват, а не думи.“ Нашите революционери действаха според вярата, която имаха. Днес ти можеш да направиш същото!
Нека те попитам, наистина ли си свободен?
Исус Христос, Божият Син, дойде на земята и умря разпънат на кръст преди повече от 2000 години, за да те направи истински свободен. Той плати цената с кръвта си. Умря, за да живееш! Животът, който Той има за теб, е живот на свобода от всеки грях, от всеки лош навик, от всяка зависимост, свобода от всяка болест, от всяка тъга. Библията казва: Той наистина понесе печалта нии със скърбите ни се натовари;а ние Го счетохме за ударен,поразен от Бога и наскърбен.Но Той беше наранен поради нашите престъпления,беше бит поради нашите беззакония;върху Негодойденаказанието, донасящо нашия мир,и с Неговите рани ние се изцелихме.“
Библията също казва: „ Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“
Днес ти можеш да приемеш Исус. Приеми свободата, която Той ти дава! Празнувай истинската свобода в Христос всеки ден! Повярвай в Него и действай според тази вяра!
„Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш;Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави изповед и се спасява. Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси.“

Бъди свободен отвътре-навън!

Емануила Пенева