Слава на Господ! Добре дошли на Ден 5 от общата ни молитва. Днес нашият молитвен фокус са „блудните синове“ в нашите семейства и ще се молим да се върнат обратно при Господа. Нека прочетем Лука 22:31-32 „И Господ каза: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито; но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.“ Словото ни казва във Филипяни 1:6, че „Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос“. Това трябва да е позицията, която заемаме, когато се молим за семейството си. Знаем, че всички някога сме били като Петър, който оплеска нещата и пропусна целта, но Бог продължаваше да вярва, че той ще се върне и че делото, което Той е започнал в нас и Словото, което е било посято в сърцата ни, няма да се провали, а ще произведе добър плод. Има хора, които Сатана е изкушил. Те са се отклонили от курса. Отдалечили са се от Бог, точно както се е случвало понякога в нашия собствен живот. Но Бог иска да употреби нашите молитви, за да върне тези хора в правилно взаимоотношение със Себе Си – каквото имаме ние. Затова е важно да се молим за нашите любими хора и за семействата си и да не позволяваме на чувствата ни да ни спират, защото тези хора са ни наранили или са направили нещо нередно; трябва да осъзнаем, че искаме да ги видим в небето един ден. Бог се нуждае от твоите молитви, за да изпълни това. Така че днес те насърчавам да отделиш време и да се молиш за „блудните синове“. Започни да се молиш на своя език, колкото можеш, и след това се предай на Святия Дух. Библията казва, че не знаем как да се молим, но самият Святи Дух ходатайства за светиите със стенания, които не могат да бъдат изговорени (Рим.8:26). През днешния ден отдели това време – 30 минути за молитва – и се моли конкретно за тези, които знаеш, че са пропуснали целта и са се отдалечили от правия път. И когато започнеш да се молиш и да се предаваш на Святия Дух, Библията казва, че усърдната молитва на праведния човек дава голяма сила на разположение. Знай, че когато се молиш, Бог употребява твоите молитви и обръща неща в живота на хората. Бог ще направи така, че те да срещнат правилния човек, правилни мисли ще идват в ума им и ще се върнат в правия път. И Бог ще употреби теб, за да постигне това. Така че започни да се молиш днес. Предай се и бъди на разположение на Святия Дух и ще видиш как Божията сила започва да се движи. И знай, че делото, което Бог е започнал в теб и в тези, за които се молиш, Той ще завърши до деня на Исус Христос, защото Той е верен. Твоята вяра и тяхната вяра няма да отпадне. Бог те обича. Исус е Господ.

Пастор Джон Уард
Главен пастор на „Слово на Вяра“ Торонто, Канада и Отава, Канада