Добър ден, приятели, семейство и партньори на „Слово на Вяра“ по целия свят. Казвам се Тимъти Рамзи. Аз съм във Великобритания и представлявам „Слово на Вяра“ Лондон и Лутън. Радвам се, че сме заедно, и се моля да се наслаждавате на тази кампания 30 Дни Молитва. Днес е Ден 6 и ще говорим за молитва за нашите желания. Нека погледнем два пасажа от Словото – Марк 11:24 и Йоан 15:7. Първият стих казва „Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.“ Йоан 15:7 казва „Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне.“ Вярвам, че Словото ни насърчава да се молим за неща, хора, места, предмети и също и за желания. Може да имаш общи желания – „Боже, благослови ме с добър живот“; или пък взаимоотношения? Вярвам, че това е желание в сърцето на всеки човек. Но има и конкретни желания, за които трябва да се молим – за нашия съпруг/съпруга, за нашето снабдяване, за посока в кариерата ни, за нашето служение или призив. Всички тези са важни. Въпреки това, когато мислим за тези неща, не бива да пишем празен духовен чек. Тези стихове не са разрешително да правим това. Понякога хората казват „Ами, стихът казва, че мога да искам каквото и да е. Казва „каквото и да желате“. Аз искам милиарди долари. Желая милиарди левове.“ Това не работи по този начин. Тези стихове на са празни духовни амбиции. Има контекст, на който Исус иска да ни научи, и едно от нещата, които откриваме в Марк 11:24 е, че Исус никога не би изговорил тези думи, ако те не идваха от Отец. В Неговия живот няма неоторизирани думи или изрази. Също така, когато погледнем Йоан 15, главата говори за пребъдване в Него и Словото Му да пребъдва в нас. И когато това се случва, ще бъдем направлявани как да се молим и дори какво да искаме. Да пребъдваме в Исус и Неговото Слово да пребъдва в нас прави желанията ни да са в съгласие с Него. Моята воля и Неговата воля се свързват в едно. Моите желания и Неговите желания се свързват в едно и ние оперираме в пълно единство. Това е което ни дава увереност да се молим – че се молим според Божията съвършена воля. Моля се за Божиите конретни желания за моя живот и Той ми открива повече и повече, ден след ден, това, което Той желае за мен и след това аз просто го освобождавам. Слагам го в устата си. Изговарям го и то се случва. Това е увереността, която имаме. Така че се моли в Него. Пребъдвай в Него и желанията Му ще се изпълнят в живота ти. Нека Бог те благославя в Името на Исус.

Пастор Тимъти Рамзи
Главен пастор на „Слово на Вяра“ Лутън, Великобритания и „Слово на Вяра“ Брюксел, Белгия