Това е ден осми от нашите 30 дни на молитва. Абсолютно вярно е, че молитвата променя неща. Ето защо се молим. Наистина, Бог сякаш не прави нищо на земята, освен ако някой не Му се помоли. Така е не искаме да сме позиция, в която не сме помолили Бог. Затова нека прочетем 1 Тимотей 2, докато говорим за молитва за нашия град. Там стихове от 1 до 4 казват: „И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.“ Леле, тук има купища важни неща. Сега говорим за молитва за нашия град. Но забележете, че Павел казва, че трябва да отправяме молби, да застанем в пролома и използваме различните видове молитва – ходатайство и благодарност за всички човеци. С други думи вярвай, че молитвите ни са донесли разлика в живота на тези хора. „За всички, които са високопоставени“ – това са нашите кметове и министри. Аз бях в градския съвет на град Детройт и ви казвам, хората в правителството имат нужда от молитва. Всички, които се грижат за обществото, всеки властимащ, всички полицаи, пожарникари, медици – всички хора в лидерски позиции. Защо? Словото казва, „за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.“ С други думи Павел казва, че молитвата, която отправяш за тези хора, помага на теб и помага стандартът да бъде блаогчестивия живот, а не сатанинските пътища. Забележете, че се казва, че не само ние ще имаме тих и спокоен живот. Кой не иска спокойствие? Тези хора имат много общо с това дали ще живеем в мир или не. И накрая този пасаж говори, че това е добро и угодно в очите на Бог, нашия Спасител, Който иска всички хора да се спасят и да достигнат до познание на истината. Какво означава това? Откровението идва, за да може тези, които са изгубени, да видят светлината, когато ние се молим. Амин. Така че ние наистина вършим нещо, което трябва да правим. Продължавай само така, в Името на Исус.

Епископ Кийт А. Бътлър
Главен пастор и епископ на „Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган