Здравейте, днес е ден девети от 30 дни на молитва. Аз съм служител Кристина Дженкинс и днес ще се фокусираме върху молитвата за нашата страна, която и да е тя. 2 Летописи 7:14 казва „И народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.“ Това означава, че Бог конкретно те е поставил в нацията, в която си, за да бъдеш пазител, да бъдеш посланник за Христос. Вместо да виждаш и да дискутираш и обсъждаш негативните неща, които се случват в страната ти, ти трябва да осъзнаеш, че има сила в молитвата и че Бог ни е дал молитвата, за да изговаряме нещата, които Той иска да види в нацията ни на тази земя. Така че те насърчвам днес – вместо просто да говориш какво се случва, вместо да си обезсърчен, искам да се уверя, че осъзнаваш, че има сила в устата ти. Има сила в думите ти. Има сила в молитвата ти. Всъщност Яков 5:17-18 говорят за Илия и че той беше човек с естество като нашето. Той се моли в страната му да не вали и наистина не валя в продължение на три години и половина. Писанието ни казва, че той се помоли усърдно. След това той се помоли отново и започна да вали и земята произведе плода си. Виждаш ли колко много сила в устата ти и колко много сила има в молитвата – колко много може да извърши усърдната молитва на един човек! Нека това бъде твоята посока днес, когато се изправиш в молитва за своята страна. Направи го с усърдие. Направи го искрено, разпознай, че си посланник на Христос и че това, което казваш, може да донесе промяна в този свят.

Служител Кристина Дженкинс
„Слово на Вяра“, Саутфийлд, Мичиган